wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.10.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.10.2016

Opublikowano: 11-01-2017; 19:51 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 11-01-2017; 20:00 przez Emilia Karnecka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Miłosz Jodłowski, Marek Kujawiński, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Piotr Kubicki, Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Gość: Janusz Majer

Omówiono następujące sprawy:

Wsparcie dla rodziny Łukasza Chrzanowskiego (Fundusz Berbeki).

Krótko przedyskutowano kwestię potrzeby ew. doraźnego wsparcia finansowego z Funduszu Berbeki dla rodzin kolegów, którzy zginęli na szczycie Shivling w Himalajach.

Konferencja medycyny górskiej – wniosek o dofinansowanie.

P.Xięski przypomniał, iż poprzednie edycje Konferencji były dofinansowywane przez PZA.

Piotr Xięski zarekomendował wsparcie konferencji tożsamą kwotą jak w poprzednim roku. PZA ma nadzieję, że przekazane środki pomogą organizatorom w publikacji wartościowych dla środowisk PZA materiałów z zakresu medycyny górskiej i wspinaczkowej.

Zarząd dostrzega zasadność powołania Komisji Medycznej działającej w strukturach PZA i zamierza prosić lekarzy i ratowników medycznych zrzeszonych w klubach PZA o podjęcie inicjatywy reaktywacji działań Komisji Medycznej PZA.

Następnie P. Xięski zarządził glosowanie w sprawie udzielenia dofinansowania w kwocie 2 tys. zł na organizację konferencji medycyny górskiej.

Wyniki głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Przyjęcie do PZA klubu SAKWA oraz głosowanie w sprawie zaległych składek instruktorskich.

M. Jodłowski zarekomendował przyjęcie Klubu SAKWA. Następnie P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w/w klubu w poczet klubów zrzeszonych w ramach PZA.

Wyniki głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Następnie po krótkiej dyskusji Piotr Xięski zarządził głosowanie w sprawie abolicji dla zaległości w składce instruktorskiej za lata ubiegłe. Zaległe zobowiązania uznaje się za niebyłe pod warunkiem uregulowania składki instruktorskiej za rok 2016.

Wyniki głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się -1

  1. Wyjaśnienie sprawy nadania stopnia IA kol. Łukaszowi Depcie.

Jola Głowacka wyjaśniła, że została udzielona odpowiedź kol. B.Kowalskiemu w sprawie zapytania wysłanego do Zarządu PZA w kwestii procedury nadania stopnia IA kol. Łukaszowi Depcie.

  1. Komunikat do instruktorów dot. ubezpieczenie – wg. propozycji Bogusława Kowalskiego.

Zarząd zaakceptował treść komunikatu dotyczącego oferty ubezpieczenia OC instruktorów i trenerów sportów wspinaczkowych i górskich, przygotowanego dzięki współpracy PZA z PZU i firmą IExpert.

  1. Taternik – współpraca z red. naczelnym.

W sprawach współpracy Zarządu z Redaktorem i Wydawcą Taternika ustalono, że członkowie Zarządu powinni mieć możliwość zapoznania się z treścią artykułów w początkowych etapach pracy nad kolejnym numerem pisma. Zarząd uznaje jednocześnie, że wszelkie działania związane z pracą redakcyjną i korektą powinny być realizowane przez Redakcję we współpracy z Radą Taternika.

  1. Udział PZA w Krakowskim Festiwalu Górskim.

Zarząd przeprowadził dyskusję nad zakresem udziału PZA w Krakowskim Festiwalu Górskim.

  1. Wypadek na szczycie Shivling.

J.Majer – przewodniczący KWW PZA, zaproszony do udziału w zebraniu zrelacjonował okoliczności wypadku do jakiego doszło w trakcie wyprawy na szczyt Shivling (6 543m) w Himalajach Gharwalu w Indiach zespołu: Grzegorz Kukurowski – Łukasz Chrzanowski. Obydwoje himalaiści niestety zginęli.

Partnerzy