wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 05.12.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 05.12.2017

Opublikowano: 22-01-2018; 16:06 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Arkadiusz Kamiński (rezygnacja 29.11.2017), Janusz Ryszewski, Monika Strojny, Iwona Bocian

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. Regulamin licencjonowania kadry instruktorskiej PZA – propozycja zmian.

J.Ryszewski przedstawił do akceptacji Zarządu zmiany w Regulaminie licencjonowania kadry instruktorskiej PZA.
W toku dyskusji zdecydowano o wprowadzeniu następujących korekt do zaproponowanych pierwotnie zmian:

 1. zastąpienie określenia licencja instruktorska i licencja trenerska jednym określeniem, tj. licencja szkoleniowa,

 2. zmiana w pkt dot. ważności licencji, tj. zastąpienie zapisu informującego, że licencja jest przyznawana na okres jednego roku zapisem, że licencja wydawana jest na dany rok kalendarzowy i musi był opłacona przed rozpoczęcie działalności szkoleniowej,

 3. wprowadzenie zapisu, że posługiwanie się licencją instruktora PZA bez ważnej licencji będzie związane z konsekwencjami dyscyplinarnymi.

 1. Umowa z uczestnikami zimowej wyprawy na K2.

M.Wierzbowski przekazał, że uczestnicy wyprawy na K2 źle odbierają konieczność podpisana umowy. M.Strojny zaproponowała, żeby zorganizować skypekonferencję z uczestnikami wyprawy (np. w najbliższy czwartek ok 21.), aby wyjaśnić skąd wynika kwestia podpisania umowy i jaki ona ma cel.

 1. KFG – panel dyskusyjny TPN w sprawie ESR

P.Xięski krótko zrelacjonował przebieg panelu dyskusyjnego dot. elektronicznego systemu rejestracji wyjść taternickich. Prezentacja TPN została dobrze przygotowana i kolejno wyjaśniała kwestie, które były przedmiotem największego poruszenia w środowisku wspinaczkowym. Ponadto obecny dyrektor TPN zagwarantował, iż z jego strony nie ma zagrożenia, że zostaną wprowadzone opłaty za rejestracje. Ponadto jeśli nie będzie przeciwwskazań natury prawnej jest gotowy do podpisania takiego porozumienia TPN-PZA dot. m.in. tej kwestii. Dodał, że ESR nie ma na celu wprowadzenia opłat, ale monitorowanie ruchu w Tatrach. Możliwość monitorowania ruchu jest istotna przy udostępnianiu nowych rejonów wspinaczkowych w Tatrach.

 1. Panel dyskusyjny w sprawie Wspinaczki Sportowej.

Podczas KFG odbyło się spotkanie zawodników, trenerów, przedstawicieli Zarządu PZA w sprawie Igrzysk Olimpijskich. Marzena Szydłowska krótko przedstawiła kwestie formalne związane z udziałem w Igrzyskach Olimpijskich, w tym wyjaśniła, że wielkość danego związku oceniania jest na podstawie posiadanych licencji. Podjęta została krótka dyskusja dot. możliwości ich zwiększenia. Następnie poruszono kwestię trybu szkolenia. A.Kamiński wyjaśnił, że obecny tryb prowadzony przez PZA jest systemem centralnym w świetle regulacji.

Zebrani byli zgodni, że na najbliższych zimowych igrzyskach szanse medalowe są znikome (zbyt mało czasu na przygotowania). Przy czy należy przygotować się do Igrzysk w Tokio, które mają się odbyć w 2020. Na tym zebranie zostało zakończone.

 1. Głosowanie w sprawie nadania stopnia tytułu ekipera PZA.

M.Jodłowski wyjaśnił, iż kandydaci na ekiperów PZA to absolwenci tegorocznego kursu. Odbyli oni wymagane staże i przeprowadzili ich dokumentację. W związku z czym Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych wnioskuje o nadanie im stopnia ekipera PZA.

P.Xieski na wniosek Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych zarządził głosowanie w sprawie nadania stopnia ekipera PZA następującym osobom:

 • Magdalena Salwowska,

 • Mariusz Pietrzak,

 • Krzysztof Kurenda,

 • Tomasz Sokół,

 • Ireneusz Napiórkowski,

 • Marcin Wszołek

 • Dariusz Kaptur

 • Artur Pierzchniak

Wynik głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Świąteczne wsparcie finansowe z Funduszu Berbeki.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki następującym osobom:

Joanna Sawicka – 800 zł
Justyna Osińska – 800 zł
Agnieszka Wirska – 800 zł
Sylwia Porożyńska – 800 zł
Barbara Chrzanowska – 800 zł

Wynik głosowana:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Łukasz Rosłaniec– kandydat na przewodniczącego Komisji Medycznej PZA.

Piotr Kubicki przedstawił propozycję kandydatury Łukasza Rosłańca na przewodniczącego Komisji Medycznej. Kandydat jest zainteresowany objęciem tej funkcji. Uznano, że kandydaturę warto skonsultować z Piotrem Kończakowskim. Na tym zakończono dalszą dyskusję w tej kwestii

O 21:30 zebranie opuścił P.Kubicki.

 1. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Kadry Szkoleniowej PZA.

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej wnioskuje o zatwierdzenie zmian w Regulaminie Kadry Szkoleniowej PZA.

Obecny zapis w regulaminie kadry:

3.12. Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA oraz Starszy Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA posiada uprawnienia i kompetencje do:
a) kierowania komisją szkolenia w macierzystym klubie,
b) szkolenia na kursach podstawowych w narciarstwie wysokogórskim,
c) kierowania kursami podstawowymi w narciarstwie wysokogórskim po
spełnieniu warunków określonych przez KNW,
d) kierowania szkoleniem podstawowym w narciarstwie wysokogórskim,
e) szkolenia na kursie instruktorskim w narciarstwie wysokogórskim,
f) kierowania szkoleniem podstawowym i instruktorskim w narciarstwie wysokogórskim.

Po zmianie (dochodzi podpunkt g):

g) szkolenia zimą w nielodowcowym terenie wysokogórskim na kursach turystyki zimowej kierowanych przez Instruktora Alpinizmu PZA,  po spełnieniu dodatkowych wymogów weryfikacyjnych dotyczących  wykazu przejść zimowych oraz ukończeniu kursu doszkalającego i obowiązkowego udziału raz na trzy lata w unifikacji organizowanej przez KSWSiW;

3.10.    Instruktor Taternictwa Jaskiniowego PZA (ITJ) posiada prawa i kompetencje do:
a)  szkolenia i prowadzenia zajęć na sztucznych obiektach wspinaczkowych,
b)  szkolenia na kursach podstawowych w taternictwie jaskiniowym,
c)  szkolenia i prowadzenia kursów po drogach ubezpieczonych w skałkach,
d)  kierowania kursami podstawowymi w taternictwie jaskiniowym po spełnieniu warunków określonych przez KTJ,
e)  kierowania komisją szkolenia w macierzystym klubie.

Po zmianie (dochodzi podpunkt f):

f) szkolenia zimą w nielodowcowym terenie wysokogórskim na kursach turystyki zimowej kierowanych przez Instruktora Alpinizmu PZA,  po spełnieniu dodatkowych wymogów weryfikacyjnych dotyczących  wykazu przejść zimowych oraz ukończeniu kursu doszkalającego i obowiązkowego udziału raz na trzy lata w unifikacji organizowanej przez KSWSiW;

Następnie P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Kadry Szkoleniowej PZA.

Wynik głosowania:
Za – 6
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

.

Partnerzy
Partnerzy techniczni