wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Skalnej - Informacje > Zasady przyznawania klas

Zasady przyznawania klas

Opublikowano: 9-03-2016; 22:57 przez mteg

 1. KWSk przyznaje klasy sportowe za przejścia skalne na podstawie NRWS
 2. Ustala się następujące klasy sportowe we wspinaczce skalnej:
  a) mistrzowską międzynarodową (MM),
  b) mistrzowską (M),
  c) pierwszą (I).
 3. Warunkiem uzyskania klasy mistrzowskiej międzynarodowej (MM) jest:
  – prowadzenie drogi 8c+ RP albo 8b OS (mężczyźni),
  – prowadzenie drogi 8b+ RP albo 8a OS (kobiety),
  – pokonanie boulderu 8b+ RP albo 8a+ Flash (mężczyźni),
  – pokonanie boulderu 8a RP albo 7c Flash (kobiety).
 4. Warunkiem uzyskania klasy mistrzowskiej (M) jest:
  – prowadzenie drogi 8c RP albo 8a+ OS (mężczyźni),
  – prowadzenie drogi 8b RP albo 7c+ OS (kobiety),
  – pokonanie boulderu 8b RP albo 8a Flash (mężczyźni),
  – pokonanie boulderu 7c+ RP albo 7b+ Flash (kobiety)
 5. Warunkiem uzyskania klasy pierwszej (I) jest:
  – prowadzenie drogi 8b+ RP albo 8a OS (mężczyźni),
  – prowadzenie drogi 8a+ RP albo 7c OS (kobiety),
  – pokonanie boulderu 8a+ RP albo 7c+ Flash (mężczyźni),
  – pokonanie boulderu 7c RP albo 7b Flash (kobiety).
 6. Tryb Przyznawania klasy.
  Klasy sportowe przyznaje się na wniosek zawodnika. Przyznanie klasy sportowej podlega potwierdzeniu w oficjalnym komunikacie PZA i powinno zawierać następujące dane: nazwisko, imię, datę urodzenia, przynależność klubową, podstawę przyznania klasy, datę uzyskania i termin ważności klasy. PZA prowadzi ewidencję sklasyfikowanych zawodników. Wzór wniosku o przyznanie klasy sportowej – [ pobierz ]
 7. Ważność klasy.
  Klasa sportowa jest ważna od dnia jej zdobycia do końca następnego roku kalendarzowego.
Partnerzy
Partnerzy techniczni