wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Kryteria na stopień Instruktor wspinaczki skalnej PZA

Kryteria na stopień Instruktor wspinaczki skalnej PZA

Opublikowano: 26-07-2010; 17:32 przez mteg


  1. Ukończenie kursu instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka sportowa (część ogólna i część specjalistyczna).  2. Rekomendacja macierzystego klubu zrzeszonego w PZA lub organizacji współpracującej z PZA.  3. Posiadanie dobrego zdrowia, poświadczonego wpisem w karcie lub książeczce zdrowia sportowca.  4. Uprawianie wspinaczki na odpowiednio wysokim poziomie oraz dysponowanie dostatecznie dużym doświadczeniem praktycznym i wszechstronną znajomością (teoretyczną i praktyczną) w danej gałęzi sportu wspinaczki sportowej.
W szczególności kandydat na szkolenie specjalistyczne powinien:


  • mieć za sobą co najmniej czteroletni okres uprawiania sportu wspinaczkowego,  • udokumentować prowadzenie w stylu OS co najmniej 20 dróg, stopień trudności nie mniej niż VII+ UIAA,  • udokumentować prowadzenie w stylu RP co najmniej 20 dróg, stopień trudności nie mniej niż VIII UIAA,  • znać z autopsji co najmniej pięć rejonów wspinaczkowych o zróżnicowanym charakterze (w tym co najmniej dwa poza granicami Polski) i udokumentować to wiarygodnym wykazem przejść,  • udokumentować wiarygodnym wykazem przejść prowadzenie dróg nieubezpieczonych w skałach lub/i w górach, o trudnościach co najmniej VII- w stylu OS (co najmniej 20 dróg); w przypadku umieszczenia w wykazie przejść dróg nieubezpieczonych w górach należy podać imię i nazwisko partnera oraz trudności poprowadzonych osobiście wyciągów.

Partnerzy
Partnerzy techniczni