wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej - Informacje > Wzór pokwitowania odbioru pieniędzy

Wzór pokwitowania odbioru pieniędzy

Opublikowano: 23-09-2005; 12:24 przez mteg

POKWITOWANIE

Kwituję odbiór kwoty …………….. (słownie:………………………………………) stanowiącej równowartość diet przyznanych mi w związku z udziałem w zgrupowaniu wyczynowym
w ……….. (wpiszcie tylko „Alpach” albo „Dolomitach”) w lecie br.


podpis

Partnerzy
Partnerzy techniczni