wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej - Informacje > Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Opublikowano: 23-09-2005; 12:24 przez mteg | Modyfikacja: 16-09-2019; 16:18 przez Jolanta Głowacka

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać następujące informacje:

1. Planowany cel i termin wyjazdu (opis i schemat drogi, planowany czas przejścia, dobrze umieszczony cel rezerwowy).

  •  cel ogólny wyjazdu (co zamierzacie, jak zamierzacie, jakie są warunki, co dzięki temu osiągniecie itd),
  •  potencjalne cele szczegółowe (np nauczycie się techniki ……., będziecie doskonalić umiejętności ……..),
  •  cel główny (dokładnie co chcecie osiągnąć/zdobyć),
  •  cel rezerwowy.

2. Skład wyjazdu

  • dane osobowe, przynależność klubowa, 

  • wykazy przejść poszczególnych osób.

3. Kosztorys wyjazdu (opis przewidywanych kosztów z rozbiciem na główne pozycje: dojazd, noclegi, wyżywienie).

4. Zasady finansowania (sponsorzy, udział własny, oczekiwane dofinansowanie na osobę z PZA).

5. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA (chodzi o dofinansowanie indywidualne lub uczestnictwo w imprezach finansowanych przez PZA).

6. Wybrane z wykazu przejść drogi z ostatnich 3 lat, uzasadniające złożony wniosek, czyli będące przejściami wykazującymi istnienie realnej szansy osiągnięcia celu zawartego we wniosku (zgodnie z Kryteriami przyznania dofinansowania przez Komisję Wspinaczki Wysokogórskiej PZA).

 

Partnerzy