wróć
Polski Związek Alpinizmu

Regulamin PP w Narciarstwie Wysokogórskim w roku 2003

Opublikowano: 29-09-2005; 14:23 przez mteg

§ 1W Pucharze Polski klasyfikowani są wyłącznie obywatele polscy.

§ 2W Pucharze Polski klasyfikowani są wyłącznie zawodnicy startujący na sprzęcie narciarskim odpowiadającym kryteriom ISMC (Międzynarodowej Komisji Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim), to znaczy:

  1. Narty muszą posiadać metalowe krawędzie na co najmniej 90% swojej długości oraz mieć szerokość co najmniej 60 mm pod stopą. Narta musi mieć długość równą co najmniej 80% wzrostu zawodnika. Wiązania muszą umożliwiać unoszenie pięty podczas marszu.

  2. Buty muszą sięgać ponad kostkę i muszą posiadać podeszwę typu Vibram lub podobną na co najmniej 80% powierzchni stopy. Głębokość bieżnika podeszwy ma wynosić co najmniej 4mm. Do butów musi być możliwe przypięcie metalowych raków.

Zawodnicy na nartach i wiązaniach biegowych, śladowych i telemarkowych nie będą klasyfikowani.

§ 3Zawodnicy przypisani są do jednej z 8 kategorii w zależności od płci i wieku:


Kategoria
Juniorki
Juniorzy
Seniorki
Seniorzy
Weteranki
Weterani
Nestorki
Nestorzy
Kategoria
1985 i późniejsze
1967-1984
1952-1966
1951 i wcześniejsze

§ 4W roku 2003 Puchar Polski ma osiem edycji (dla Juniorek i Juniorów siedem – bez Memoriału Strzeleckiego):Edycja
Termin
Nazwa
Miejsce
Konkurencja
1
18.01
Puchar Pilska
Pilsko
zespołowa
(dla Juniorek i Juniorów indywidualna)
2
25.01
Tropienie Niedźwiedzia Babiogórskiego
Babia Góra
indywidualna
3
8.02
Memoriał W. Siemaszki
Karkonosze
indywidualna
4
22.02
Puchar Połonin
Bieszczady
indywidualna
5
1.03
Korona Bieszczadów
Bieszczady
indywidualna
6
8.03
Memoriał J. Strzeleckiego
Tatry
zespołowa
(bez kategorii Juniorek i Juniorów)
7
5.04
Zawody im. J. Oppenheima
Tatry
indywidualna
8
10.05
Memoriał P. Malinowskiego
Tatry
indywidualna

§ 5Ustala się następujący sposób punktowania zawodników, wspólny dla wszystkich edycji:
miejsce
ilość punktów
miejsce
ilość punktów
I
40
XI
10
II
30
XII
9
III
24
XIII
8
IV
20
XIV
7
V
17
XV
6
VI
15
XVI
5
VII
14
XVII
4
VIII
13
XVIII
3
IX
12
XIX
2
X
11
XX
1
 
 
XXI i dalsze
0

§ 6Ranking Pucharu Polski jest indywidualny.

§ 7W zawodach indywidualnych (dot. Pucharu Połonin, Tropienia Niedźwiedzia Babiogórskiego, Korony Bieszczadów, Memoriału Siemaszki, Zawodów im. Oppenheima i Memoriału Malinowskiego) punkty przyznawane są na podstawie klasyfikacji tych zawodów kolejno zawodnikom o polskim obywatelstwie spełniającym wymogi sprzętowe Pucharu Polski z uwzględnieniem kategorii Pucharu Polski.

§ 8W zawodach zespołowych o formule start-meta (dot. Pucharu Pilska) punkty przyznawane są na podstawie klasyfikacji tych zawodów indywidualnie obu zawodnikom każdego zespołu, którego cały skład ma polskie obywatelstwo, spełnia wymogi sprzętowe Pucharu Polski i jest w tej samej kategorii. Np. za zajęcie I miejsca każdy z uczestników zespołu otrzymuje 40 punktów.

§ 9W zawodach zespołowych o formule odcinków czasowych (dot. Memoriału Strzeleckiego) punkty przyznawane są uczestnikom sklasyfikowanych zespołów na podstawie sumy czasów odcinków czasowych trasy indywidualnie obu zawodnikom każdego zespołu, którego cały skład ma polskie obywatelstwo, spełnia wymogi sprzętowe Pucharu Polski i jest w tej samej kategorii.

§ 10Jeśli kilku zawodników zajmie ex aequo to samo miejsce, dzielą oni równo pomiędzy siebie punkty, które zdobyliby, gdyby zajęli miejsca kolejne. Osoba, która zajmie miejsce za tymi zawodnikami, otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą miejscu, które zajęłaby, gdyby tamci zajęli miejsca kolejne.Przykład A:

Trzech zawodników w zawodach indywidualnych zajmuje ex aequo II miejsce. Zwycięzca otrzymuje 40 punktów. Trzej zdobywcy II miejsca dzielą między siebie punkty należne za zajęcie II, III i IV miejsca, czyli otrzymują po (30+24+20) / 3 = 24,67 punktu. Zawodnik, który zajął kolejne miejsce tzn. V, otrzymuje liczbę punktów należną za V miejsce itd.Przykład B:

Dwie pary w zawodach zespołowych zajmują ex aequo III miejsce. Czterej zdobywcy III miejsca dzielą między siebie punkty należne za zajęcie III i IV miejsca, czyli otrzymują po (24+24+20+20) / 4 = 22 punkty. Para, która zajęła kolejne miejsce tzn. V, otrzymuje liczbę punktów należną za V miejsce, t.zn. po 17 punktów.

§ 11Puchar Polski w danej kategorii zdobywa zawodnik, który:  1. zdobędzie najwięcej punktów;


  2. w przypadku jeśli w generalnej punktacji kilku zawodników ma tę samą liczbę punktów, wygrywa ten, który odniósł najwięcej zwycięstw nad pozostałymi zawodnikami z tej grupy.


  3. Jeśli dwa powyższe punkty nie pozwalają przesądzić o zwycięstwie, Puchar Polski przyznawany jest ex aequo.


§ 12  • W końcowej klasyfikacji Pucharu Polski uwzględnione zostaną jedynie te osoby, które zostaną sklasyfikowane w co najmniej trzech edycjach. W przypadku sklasyfikowania zawodnika w więcej niż pięciu (dla Juniorek i Juniorów czterech) edycjach, do rankingu Pucharu Polski liczone jest pięć (dla Juniorek i Juniorów cztery) najlepszych wyników zawodnika.


  • Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski zostanie ogłoszona podczas ceremonii zakończenia ostatniej edycji Pucharu Polski.


§ 13Niniejszy regulamin unieważnia regulamin z 21 września b.r.

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA


Zakopane, 21 października 2002

Partnerzy