wróć
Polski Związek Alpinizmu

Regulamin PP w Narciarstwie Wysokogórskim w roku 2004

Opublikowano: 29-09-2005; 14:23 przez mteg

§ 1W Pucharze Polski (zwanym dalej w skrócie PP) klasyfikowani są wyłącznie obywatele polscy będący członkami klubów zrzeszonych w PZA. Warunek zrzeszenia nie dotyczy Młodziczek i Młodzików oraz ratowników GOPR i TOPR.

§ 2W PP klasyfikowani są wyłącznie zawodnicy startujący na sprzęcie narciarskim odpowiadającym kryteriom ISMC (Międzynarodowej Komisji Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim), to znaczy:

 1. Narty muszą posiadać metalowe krawędzie na co najmniej 90% swojej długości oraz mieć szerokość co najmniej 60 mm pod stopą. Narta musi mieć długość równą co najmniej 160cm dla mężczyzn i 150cm dla kobiet (dla Młodziczek i Młodzików minimum 80% wzrostu zawodnika). Wiązania muszą umożliwiać unoszenie pięty podczas marszu.

 2. Buty muszą sięgać ponad kostkę i muszą posiadać podeszwę typu Vibram lub podobną na co najmniej 80% powierzchni stopy. Głębokość bieżnika podeszwy ma wynosić co najmniej 4mm. Do butów musi być możliwe przypięcie metalowych raków.

Zawodnicy na nartach i wiązaniach biegowych, śladowych i telemarkowych nie będą klasyfikowani.

§ 3Zawodnicy przypisani są do jednej z 10 kategorii w zależności od płci i wieku:

Kategoria
Młodziczki
Młodzicy
Kadetki
Kadeci
Seniorki
Seniorzy
Weteranki
Weterani
Nestorki
Nestorzy
Roczniki
1988-1991
1986-1987
1953-1985
1953 – 1967
1952 i wcześniejsze

§ 4Dopuszcza się klasyfikowanie zawodnika w innej kategorii niż wynika to z jego wieku przy zachowanie następujących zasad: 1. Zawodnik złoży u koordynatora PP oświadczenie w tej sprawie przed pierwszym startem w sezonie;


 2. Dopuszczalne są następujące zmiany: z Nestorek do Weteranek i z Nestorów do Weteranów.


§ 5W roku 2004 Puchar Polski ma pięć edycji:


Edycja
Termin
Nazwa
Miejsce
Konkurencja
1
17.01
Tropienie Niedźwiedzia Babiogórskiego
Babia Góra
indywidualna
2
31.01
Puchar Pilska
Pilsko
zespołowa1
3
21.02
Puchar Połonin
Bieszczady
indywidualna
4
3.04
Zawody im. J. Oppenheima
Tatry
indywidualna
5
24.04
Memoriał P. Malinowskiego
Tatry
indywidualna


1 dla Młodziczek, Młodzików, Kadetek i Kadetów indywidualna

§ 6Ustala się następujący sposób punktowania zawodników, wspólny dla wszystkich edycji:


miejsce
ilość punktów
miejsce
ilość punktów
I
40
XI
10
II
30
XII
9
III
24
XIII
8
IV
20
XIV
7
V
17
XV
6
VI
15
XVI
5
VII
14
XVII
4
VIII
13
XVIII
3
IX
12
XIX
2
X
11
XX i dalsze
1

§ 7Ranking Pucharu Polski jest indywidualny.

§ 8W zawodach indywidualnych (dot. Pucharu Połonin, Tropienia Niedźwiedzia Babiogórskiego, Zawodów im. Oppenheima i Memoriału Malinowskiego) punkty przyznawane są na podstawie klasyfikacji tych zawodów kolejno zawodnikom o polskim obywatelstwie spełniającym wymogi formalne i sprzętowe Pucharu Polski z uwzględnieniem kategorii Pucharu Polski.

§ 9W zawodach zespołowych o formule start-meta (dot. Pucharu Pilska) punkty przyznawane są na podstawie klasyfikacji tych zawodów indywidualnie obu zawodnikom każdego zespołu, którego cały skład ma polskie obywatelstwo, spełnia wymogi formalne i sprzętowe Pucharu Polski i jest w tej samej kategorii. Np. za zajęcie I miejsca każdy z uczestników zespołu otrzymuje 40 punktów.

§ 10Jeśli kilku zawodników zajmie ex aequo to samo miejsce, dzielą oni równo pomiędzy siebie punkty, które zdobyliby, gdyby zajęli miejsca kolejne. Osoba, która zajmie miejsce za tymi zawodnikami, otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą miejscu, które zajęłaby, gdyby tamci zajęli miejsca kolejne.Przykład A:

Trzech zawodników w zawodach indywidualnych zajmuje ex aequo II miejsce. Zwycięzca otrzymuje 40 punktów. Trzej zdobywcy II miejsca dzielą między siebie punkty należne za zajęcie II, III i IV miejsca, czyli otrzymują po (30+24+20) / 3 = 24,67 punktu. Zawodnik, który zajął kolejne miejsce tzn. V, otrzymuje liczbę punktów należną za V miejsce itd.Przykład B:

Dwie pary w zawodach zespołowych zajmują ex aequo III miejsce. Czterej zdobywcy III miejsca dzielą między siebie punkty należne za zajęcie III i IV miejsca, czyli otrzymują po (24+24+20+20) / 4 = 22 punkty. Para, która zajęła kolejne miejsce tzn. V, otrzymuje liczbę punktów należną za V miejsce, t.zn. po 17 punktów.

§ 11 1. W kategorii Seniorek i Seniorów zwycięzcy zdobywają „Puchar Polski 2004 w Narciarstwie Wysokogórskim”.


 2. W pozostałych kategoriach zwycięzcy zdobywają „Puchar Polski 2004 w Narciarstwie Wysokogórskim w Kategorii ……”.


§ 12


Puchar Polski w danej kategorii zdobywa zawodnik, który: 1. zdobędzie najwięcej punktów;


 2. w przypadku jeśli w generalnej punktacji kilku zawodników ma tę samą liczbę punktów, wygrywa ten, który odniósł najwięcej zwycięstw nad pozostałymi zawodnikami z tej grupy;


 3. jeżeli zasada opisana w pkt.2 nie pozwala dalej przesądzić o zwycięstwie, wygrywa ten zawodnik, który ma najwięcej punktów we wszystkich edycjach;


 4. jeśli trzy powyższe punkty nie pozwalają przesądzić o zwycięstwie, Puchar Polski przyznawany jest ex aequo.


§ 13 • W końcowej klasyfikacji Pucharu Polski uwzględnione zostaną jedynie te osoby, które zostaną sklasyfikowane w co najmniej dwóch edycjach. W przypadku sklasyfikowania zawodnika w więcej niż czterech edycjach, do rankingu Pucharu Polski liczone jest cztery najlepsze wyniki zawodnika.


 • Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski zostanie ogłoszona podczas ceremonii zakończenia ostatniej edycji Pucharu Polski.


Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA


Zakopane, 12 grudnia 2003

Partnerzy