wróć
Polski Związek Alpinizmu

Obóz GWW PZA na Kaukazie

Opublikowano: 16-09-2015; 20:26 przez mteg

W dniach 10.08-03.09.2015 w dolinie Bezengi (Kaukaz Centralny) na terenie
Republiki Kabardyno – Bałkarii (Federacja Rosyjska) odbył się pierwszy obóz
Grupy Wspinaczy Wysokogórskich PZA.
Grupa jest częścią projektu ”Polskie Himalaje”, której koordynatorem jest
Janusz Majer

kaukaz 1


Skład obozu:


Kierownik: Paweł Karczmarczyk


Uczestnicy z podziałem na zespoły:


Paweł Strzelecki – Wojciech Malawski

Piotr Sułowski – Jacek Kaim

Ilona Gawęda – Joanna Klimas.

Wszystkie wspinaczki odbywały się w trzech, stałych, dwuosobowych zespołach.

Kierownik obozu pełnił funkcie kontrolno-koordynacyjną.
(Pomoc w wyborze dróg, logistyka, łączność wzrokowa i radiowa,
zabezpieczenie bazy wysuniętej)

Obóz zrealizował założone mu cele. Po okresie aklimatyzacyjnym
i rozgrzewkowo-rozpoznawczym (na drogach niewymagających biwakowania), każdy zespół miał szanse spróbować swoich sił na dużej ścianie,
gdzie potrzebna jest logistyka gór wysokich.

W zgrupowaniu chodziło też o stworzenie nietypowych warunków
treningowych aby doświadczeni wspinacze GWW mogli wzbogacić się o kolejne doznania wysokogórskie (długie podejścia, wymagające lodowce, wspinaczka
z dodatkowym obciążeniem, biwaki). Każdy zespół musiał też wykazać się dużą samodzielnością w podejmowaniu decyzji.

Dodatkowym atutem zgrupowania (jak i samej grupy GWW) jest integracja wąskiego środowiska wszechstronnych wspinaczy wysokogórskich co mamy nadzieje zaowocuje wyłonieniem się nowych zespołów na ambitne cele
wysokogórskie.

Chronologiczny przebieg działalności na obozie GWW PZA

 • 09.08. Wylot grupy GWW z kraju. Nocleg na lotnisku w Moskwie.
 • 10.08. Przyjazd grupy GWW do alp-bazy„Bezengi” (ok. 2050 m).
 • 11.08. Wyjście aklimatyzacyjno – treningowe na pierwszy stopień lodowca
  Kundzium-Miżirgi, (ok. 3000 m). Unifikacja technik ratowniczych na lodowcu.
 • 12.08. Zespoły: P. Sułowski – J. Kaim i I. Gawęda – J. Klimas +
  P. Karczmarczyk, podchodzą w dolinę lodowca Mały Ukiu,
  w tzw. „Ciepły Uguł”. Biwak na wysokości chaty „Gołubiatnia” (3436 m).


  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski podchodzi na biwak
  „Kursanckie Nacziowki” (3404 m), w zachodniej gałęzi lodowca
  Kundzium-Miżirgi.

 • 13.08. Zespoły w dolinie lodowca Mały Ukiu wchodzą gromadnie na wierzchołek Gidan, 4185 m, zach. granią, drogą Gołubiewa, 1B.

  Start: 6:00, szczyt: 11:00, powrót na biwak: 13:00.


  Pozostała dwójka (P. Strzelecki – W. Malawski)
  wchodzi na na szczyt Brno, 4100 m, płd. granią, drogą Zdenka, 1B.

  Start: 6:00, szczyt: 9:15, powrót na biwak: 11:15.


  Jeszcze tego samego dnia wszystkie zespoły schodzą na nocleg do alp-bazy „Bezengi” pozostawiając rozstawione biwaki.

 • 14.08. Po południu zespoły: P. Sułowski – J. Kaim + P. Karczmarczyk
  i P. Strzelecki – W. Malawski wracają do swoich baz wysuniętych.


  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas decyduje się na dodatkowy dzień odpoczynkowy w alp-bazie celem zaleczenia obtarcia na stopie.

 • 15.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim w dobrym czasie przechodzi trawers:
  Ural Zach., 4200 m – Ural Wsch., 4273 m, drogą Rjazanowa, 4B.

  Start: 3:30, powrót na biwak: 18:30.


  Natomiast dwójka: P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie zdobywają wierzchołek Misses tau, 4427 m, płn. granią,
  drogą Iwaniszwiliego, 4B.

  Start: 3:15, szczyt: 9:30, powrót na biwak: 14:55.


  Oba zespoły po skończonej wspinaczce zwinęły swoje biwaki i zeszły na nocleg do alp-bazy.


  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas podchodzi po południu do swojej bazy wysuniętej a następnie wraz z P. Karczmarczykiem podnosi biwak
  bliżej startu w drogę, na morenę lodowca Mały Ukiu, pod południowymi skłonami wierzchołka Ukiu (ok. 3650 m).

 • 16.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas w dobrym czasie wchodzi na szczyt
  Ural Wsch., 4273 m, płn. ścianą przez siodełko, drogą Rjabuchina, 4A.

  Start: 3:00, szczyt: 10:30, powrót na biwak: 15:00.


  Tego samego dnia zespół wraz z P. Karczmarczykiem zabiera swój
  biwak i schodzi do alp-bazy „Bezengi”.

 • 17.08. Dzień odpoczynkowy dla wszystkich zespołów GWW w alp-bazie.
 • 18.08. Zespoły: P. Strzelecki – W. Malawski i P. Sułowski – J. Kaim podchodzą
  na biwak pod płn. ścianę Ulluaz baszi (ok. 3650 m).


  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk podchodzą na drugie piętro lodowca Kundzium-Miżirgi, na biwak „krumkolskie nacziowki”.
  Wysokość: 3200 m.

 • 19.08. Zespół I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk kontynuuje podejście lodowcem Kundzium-Miżirgi na biwak „3900” (trzecie piętro).


  Zespół P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie pokonuje wierzchołek Ulluauz baszi 4676 m, płn. ścianą, drogą Naumowa, 5A, schodząc tego samego dnia na biwak „3900”
  (warto zaznaczyć, że zespół wspinał się z biwakiem na plecach).

  Start: 2:20, szczyt: 14:50, biwak „3900”: 18:25.


  Zespół: P. Sułowski – J. Kaim w dobrym czasie przechodzi ścianową część drogi: Ulluauz baszi 4676 m, płn. żebrem wsch. grani,
  drogą Riskina, 5A, zakładając biwak na wsch. grani (ok. 4500 m).

  Start: 3:30, biwak: 15:00.

 • 20.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim kontynuuje wspinaczkę na szczyt
  Ulluauz baszi, po którym zdobyciu schodzi na biwak „3900”.

  Start: 7:30, szczyt 11:30, biwak „3900”: 16:00.


  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas zawraca z podejścia na drogę
  Kundzium Miżirgi, 4500 m, zach. granią, drogą Gawriłowa, 3B,
  z powodu przeciągających się porannych burz.


  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski schodzi tego dnia do alp-bazy „Bezengi” zostawiając biwak na „3900” pod następny cel.

 • 21.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas realizuje tego dnia zamierzony cel na wierzchołku Kundzium Miżirgi.
  Start: 2:30, szczyt: 12:10, biwak „3900”: 18:00.

  Zespół: P. Sułowski – J. Kaim schodzi do alp-bazy „Bezengi”
  zostawiając biwak na „3900” pod następny cel.

 • 22.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk schodzi do alp-bazy
  „Bezengi” zostawiając biwak na „3900” pod następny cel.
 • 23.08. Dzień odpoczynkowy w alp-bazie dla wszystkich zespołów GWW.
 • 24.08. – 26.08. Przeczekiwanie okresu niepogody w alp-bazie.
 • 27.08. Pierwszy dzień dobrej pogody. Wszystkie zespoły GWW
  + P. Karczmarczyk podchodzą do bazy wysuniętej na „3900”.
 • 28.08. Dzień odpoczynkowy na biwaku „3900”. Obserwacja ścian po ostatnich opadach śniegu.
 • 29.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim podejmuje próbę wejścia na Kosztan tau 5151 m, prawą częścią centralnego żebra płn. ściany,
  drogą Wasiliewa, 5B.
  Wspinaczka została przerwana po locie prowadzącego (J. Kaim)
  i urazie stawu skokowego. Wycof zjazdami i powrót do bazy o własnych siłach.

  Start: 1:40, wypadek: ok. 7:30 (decyzja o wycofie: ok. 11:00),


  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas rozpoczyna wspinaczkę na
  Kosztan tau 5151 m, płn. granią, drogą Woolleya, 4B.
  Z powodu dużej ilości świeżego śniegu na grani, a co za tym idzie braku asekuracji i wolniejszego tempa, zespół dociera tego dnia pod pierwszego „żandarma” w grani, gdzie, przy pogodzie sygnalizującej możliwą burze, zakłada biwak (ok. 4500).

  Start: 1:40, biwak: 16:00.


  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie wchodzi na wierzchołek Kosztan tau 5151 m, płn.-zach. żebrem zach. grani, drogą Kaliszewskiego, 5B. Jeszcze tego samego dnia zespół schodzi połowę płn. grani zakładając biwak na wys. ok. 4750 m.

  Start: 1:35, wierzchołek: 16:20, biwak: 20:45.

 • 30.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas na krótko kontyuuje wspinaczkę północną granią, lecz szybko podejmuje decyzję o odwrocie z powodu trudnych warunków śnieżnych.

  Start: 3:00, odwrót: 5:40.


  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski po biwaku kontynuuje zejście płn. granią łącząc się na wysokości pierwszego żandarma z zespołem: I. Gawęda – J. Klimas. Oba zespoły wspólnie schodzą na biwak „3900”.

  Start: 6:00, biwak „3900”: 11:30.


  Wszystkie zespoły + P. Karczmarczyk, jeszcze tego samego dnia,
  likwidują bazę na „3900” i schodzą do alp-bazy „Bezengi”.

 • 31.08. Oficjalny koniec działalności wspinaczkowej.
 • 01.09. Część grupy wychodzi na trekking na biwak „dżangi kosz” (3200 m.) we wsch. części lodowca Bezengi.
 • 02.09. Powrót grupy z biwaku „dżangi kosz”.
 • 03.09. Wyjazd grupy GWW z alp-bazy „Bezengi”. Nocleg w miejscowości Nalczik, w siedzibie bazy „Bezengi”.
 • 04.09. Powrót grupy GWW do kraju.


kaukaz 2

Chcielibyśmy bardzo podziękować PZA i Fundacji Kukuczki za dofinansowanie zgrupowania, firmie Medeverest za zabezpieczenie medyczne wyprawy oraz firmom, które udzieliły wsparcia uczestnikom obozu: Himal Sport, CAMP Polska, LYO FOOD, Paker.

w imieniu całego obozu


Paweł Karczmarczyk

Zapraszamy do lektury pełnego sprawozdania z wyjazdu

Partnerzy
Partnerzy techniczni