wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka wysokogórska > Komunikat Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA w sprawie dofinansowań wypraw i wyjazdów sportowych w 2019 roku.

Komunikat Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA w sprawie dofinansowań wypraw i wyjazdów sportowych w 2019 roku.

Opublikowano: 9-10-2018; 12:46 przez Jolanta Głowacka

KWW PZA informuje, że wnioski o dofinansowanie wypraw i wyjazdów sportowych na rok 2019 należy składać do środy 31.10.2018. Wnioski otrzymane przez KWW PZA po tym terminie nie będą rozpatrywane.

KWW PZA przypomina również o obowiązujących zasadach i wymogach obowiązujących w procedurze rozpatrywania wniosków. Rozpatrywane będą zgłoszenia składane wyłącznie przez osoby które najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku spełnią następujące kryteria:
1. prześlą na adres KWW PZA ważne zaświadczenie dopuszczające do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej, wystawione przez lekarza medycyny sportowej,
2. prześlą potwierdzenie wystawione przez klub zrzeszony w PZA o braku zaległości i zobowiązań wobec klubu, 
3. prześlą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
4. złożą lub zaktualizują wykaz przejść w bazie wykazów PZA, w którym zawarte będą przejścia spełniające co najmniej minimalne kryteria określone przez KWW PZA, dotyczące określonego we wniosku rejonu i celu sportowego.

Określone powyżej wymagania są jednoznacznie określone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zasady dotyczą wszystkich sportów i aktywności funkcjonujących w PZA.

Zasady udzielania dofinansowań

Partnerzy
Partnerzy techniczni