wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka wysokogórska > Nowy termin składania wniosków o dofinansowanie w 2017 roku.

Nowy termin składania wniosków o dofinansowanie w 2017 roku.

Opublikowano: 27-07-2016; 18:58 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 10-08-2016; 17:41 przez Jolanta Głowacka

 

KWW PZA przedstawia ważny komunikat dla wszystkich osób zainteresowanych dofinansowaniami wypraw i wyjazdów sportowych z budżetu KWW PZA na 2017 rok.
W związku z wprowadzonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zmianami dotyczącymi terminu i trybu składania oferty zadań zleconych, PZA jest zmuszone do wyznaczenia wcześniejszego niż dotychczas terminu zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowania.

Wnioski o dofinansowania wypraw i wyjazdów sportowych na rok 2017 należy składać do 31.10.2016.

KWW PZA informuje również, że zmienione zostaną zasady i wymogi dotyczących procedury przyjmowania wniosków. Przyjmowane będą do rozpatrzenia wnioski składane wyłącznie przez osoby które jeszcze przed złożeniem wniosku spełnią następujące kryteria:
1. prześlą na adres KWW PZA ważne zaświadczenie dopuszczające do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej, wystawione przez lekarza medycyny sportowej,
2. prześlą potwierdzenie wystawione przez klub zrzeszony w PZA o braku zaległości i zobowiązań wobec klubu, 
3. prześlą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
4. złożą lub zaktualizują wykaz przejść w bazie wykazów PZA, w którym zawarte będą przejścia spełniające co najmniej minimalne kryteria określone przez KWW PZA, dotyczące określonego we wniosku rejonu i celu sportowego.

Informujemy również, że KWW PZA pracuje nad wprowadzeniem interaktywnej aplikacji, której celem będzie usprawnienie procedury składania prawidłowych pod względem merytorycznym i formalnym wniosków wyprawowych.
Jesteśmy w fazie testowania tego mechanizmu. Bardziej szczegółowe informacje zostaną Wam przekazane w późniejszym czasie.

 

Partnerzy