wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Narciarstwo wysokogórskie > Kurs na stopień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA

Kurs na stopień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA

Opublikowano: 9-03-2020; 8:40 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 9-03-2020; 8:41 przez Emilia Karnecka

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA zaprasza na kurs na stopień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA.

kurs-instr

Harmonogram

 • Do 16 marca 2020r. składanie podań
 • 19 marca – ogłoszenie osób zakwalifikowanych na egzamin
 • 23 marca – egzamin praktyczny
 • 23-27 marca – kurs stacjonarny
 • Kwiecień i ewentualnie w następnym sezonie – wycieczki nadzorowane (5) oraz praktyki (2)

I etap kwalifikacji

Do dnia 16 marca na adres mailowy marcin.wernik@pza.org.pl należy przesłać zgłoszenie chęci uczestnictwa wraz z następującymi informacjami:

1. Zimowy dorobek górski z 5 ostatnich lat z opisem działalności skiturowej i wspinaczkowej (w formie wykazu zawierającego co najmniej datę, rejon górski, trasę/drogę wspinaczkową, trudności, partnera/ów itp.). Wymagania minimalne:

 • Co najmniej 10 dróg wspinaczkowych wielowyciągowych (minimum 4 wyciągi) w warunkach zimowych (w tym co najmniej połowa to drogi mikstowe i 2 o charakterze lodowym), przebytych w ostatnich 5 sezonach zimowych (udokumentowanie co najmniej 3(!) wspinaczkowe sezony zimowe) z prowadzeniem co najmniej połowy drogi, w tym w miejscach kluczowych trudności (nie liczą się drogi przebyte „na drugiego”)
 • Co najmniej 30 tur narciarskich w warunkach wysokogórskich, całodniowych o przewyższeniu (sumie podejść) minimum 1000 metrów w ostatnich 5 sezonach zimowych

2. Dorobek sportowy w zakresie skialpinizmu. Do wykazu można zaliczyć tylko ukończone zawody z podaniem nazwy i daty zawodów, zajętego miejsca (tytułu), partnera w zawodach zespołowych i inne istotne informacje.

3. Informacje dodatkowe świadczące o doświadczeniu w zakresie narciarstwa i wspinaczki wysokogórskiej (również w warunkach letnich)

4. Rekomendacja klubu macierzystego zrzeszonego w PZA

5. Ukończone 24 lata w dniu rozpoczęcia kursu.

6. Wykształcenie średnie (skan dokumentu należy dołączyć do podania).

7. Ważne badania lekarskie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego (należy dostarczyć w dniu egzaminu 23 marca 2020r.)

8. Niekaralność w rozumieniu Kodeksu Karnego (osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.[25]). Zaświadczenie o niekaralności należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia kursu – 23 marca 2020r..

9. Ubezpieczenie NNW oraz OC – na czas trwania kursu i egzaminu, oraz ubezpieczenie pokrywające koszty ewentualnej akcji ratowniczej z udziałem śmigłowca na obszarach górskich Słowacji.

II etap kwalifikacji – dokonuje zespół powołany przez Komisję NW PZA na podstawie:

 • Analiza przedstawionego w zgłoszeniu dorobku górskiego i sportowego;
 • Komisja zastrzega sobie prawo do równoważnej oceny całości wykazu

III etap kwalifikacji – dokonuje zespół powołany przez Komisję NW PZA na podstawie:

 • Testu kondycyjnego na wyznaczonej trasie z wyposażeniem niezbędnym do odbycia tury wysokogórskiej (nie lodowcowej), które również będzie sprawdzane. Limit czasu to np. dla trasy Kuźnice – Kasprowy Wierch – 1 godzina + wiek
 • Egzaminu praktycznego z umiejętności jazdy na nartach po trasie przygotowanej (ocenie podlega: Skręt z pługu, Skręt krótki, Skręt długi, Skręt STOP) i poza zorganizowanymi terenami narciarskimi (na sprzęcie użytym podczas testu). Ocenie podlega technika jazdy i technika podejścia na nartach turowych.
 • Wymagane bardzo dobre umiejętności jazdy w terenie w każdych warunkach śnieżnych z plecakiem z wyposażeniem podstawowym niezbędnym do turystyki wysokogórskiej.

INFORMACJE O KURSIE
Kurs będzie przeprowadzony w trzech etapach i zakończony egzaminem:

I etap – szkolenie stacjonarne w dniach od 23 do 27 marca, COS PZA Betlejemka/Dolina Pięciu Stawów Polskich

II etap – 5 wyjść skiturowych: w tym jedno jako element egzaminu (w tym metodyka prowadzenia zajęć praktycznych).

III etap – 2 dni stażu w roku 2020 lub 2021.

Uprawnienia PO KURSIE:

 • Instruktor narciarstwa wysokogórskiego PZA jest uprawniony do prowadzenia kursów podstawowych w zakresie narciarstwa skiturowego na obszarach nie obejmujących terenów lodowcowych, szczególnie organizowanych w ramach klubów zrzeszonych w PZA i dla członków tych klubów.
 • Instruktor nie może prowadzić działalności innej niż zorganizowane szkolenie, lub doskonalenie w takiej formie organizacyjnej, by nie zachodziło podejrzenie wykonywania usług przewodnika górskiego w zakresie określonym w ustawie o usługach turystycznych.

Koszt:
3400zł + 150zł (opłata za egzamin kwalifikujący).
W cenę wliczone są: zajęcia praktyczne, teoretyczne, opieka instruktorów.
Cena nie obejmuje: noclegów, wyżywienia, transportu, kosztów wyciągów.

Maksymalna liczba uczestników: 8 osób, minimalna: 5 osób. Do kursu zostanie dopuszczonych maksymalnie 8 osób (lub mniej), które uzyskają najlepszy wynik: z egzaminu praktycznego oraz analizy wykazu wspinaczkowego, skiturowego i sportowego.

Koordynator Kursu: Marcin Wernik
Nadzór merytoryczny: Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA oraz Instruktorzy NW PZA

Z górskim pozdrowieniem,
Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA

Partnerzy
Partnerzy techniczni