wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Sprawozdanie z 13-go zebrania Zarządu PZA

Sprawozdanie z 13-go zebrania Zarządu PZA

Opublikowano: 17-07-2006; 15:57 przez mteg

W dniu 26.06.2006 odbyło się kolejne, trzynaste już w tej kadencji zebranie Zarządu PZA. Oto skrótowe sprawozdanie z jego przebiegu


1. Zatwierdzono protokół 12. zebrania Zarządu PZA z dn. 08. 05. 2006 r.


2. Omówiono sprawy bieżącego funkcjonowania biura, oraz brzmienia
kontraktu Dyrektora Biura PZA — kolegi Sławka Ejsymonta.


3. Sławek Ejsymont przedstawił wnioski z wizyty COS PZA
„Betlejemka” — w aspekcie przygotowania obiektu do sezonu
letniego.


4. Włodek Porębski, szef Komisji Tatrzańskiej PZA przedstawił stan
przygotowań Obozowisk tatrzańskich „Rąbaniska” i „Szałasiska”
do sezonu letniego.


5. Zosia Bachleda przedstawiła sprawy Komisji Narciarstwa
Wysokogórskiego:5.1 Zarząd zatwierdził wniosek o powołanie do składu KNW
kol. Jacka Czecha,

 

5.2 Zarząd zatwierdził klasy sportowe następującym zawodnikom:

 • mistrzowska klasa sportowa: Magdalena Derezińska,
  Aleksandra Dzik, Agnieszka Konior, Justyna Żyszkowska, Jacek Czech,
  Tomasz Gąsienica-Mikołajczyk, Mariusz Wargocki, Szymon Zachwieja,
  Jacek Żyłka-Żebracki,


 • I klasa sportowa: Agnieszka Solik, Jakub Brzosko,
  Jarosław Prokop, Korneliusz Rakus,


 • II klasa sportowa: Bartosz Chmielewski,
  Dariusz Grzegorzek, Andrzej Konior, Marcin Nędza Chotarski,
  Marcin Zwoliński,


 • III klasa sportowa: Arkadiusz Dąbrowski,
  Bartłomiej Golec, Przemysław Pawlikowski, Łukasz Pokorski,
  Przemysław Sobczyk, Andrzej Sokołowski.
5.3 Zarząd zatwierdził Regulamin Komisji Narciarstwa
Wysokogórskiego.

 

5.4 Zarząd nie zatwierdził proponowanej przez KNW PZA, kandydatury
kol. Jacka Jaworskiego na trenera kadry w narciarstwie wysokogórskim.

 

5.5 Ze względu na braki formalne, Zarząd nie zatwierdził programu
kursu narciarstwa wysokogórskiego i zasad zdobywania uprawnień
szkoleniowych KNW PZA (program kursu instruktorskiego).


6. Zatwierdzono zniżki dla juniorów na obozowiskach. Uprawnieni
do zniżek, prócz osób które do tej pory spełniały wymogi formalne Akcji
Junior są również członkowie kadry narodowej we wspinaczce sportowej
(szczegóły).


7. Zarząd PZA zakwalifikował do dalszej procedury konkursowej sześć
spośród dziesięciu osób, które nadesłały dokumenty w sprawie konkursu
na kierownika obiektu COS PZA „Betlejemka”.

Termin spotkania z kandydatami wyznaczono na 4 i 5 lipca br.


8. Sprawy różne:

 

8.1 Włodek Porębski i Piotr Xięski przedstawili sprawozdanie
ze spotkania z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, jakie odbyło
się z ich udziałem w Podlesicach 23. 06. 2006.

 

8.2 Główna księgowa przedstawiła wnioski po spotkaniu głównych
księgowych związków sportowych z przedstawicielami Ministerstwa Sportu.

Partnerzy