wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Broad Peak 2013 – Raport Zespołu Wypadkowego

Broad Peak 2013 – Raport Zespołu Wypadkowego

Opublikowano: 18-09-2013; 10:00 przez mteg

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu publikuje pełny tekst raportu, który został sporządzony przez zespół ds. zbadania przyczyn wypadku podczas zimowej wyprawy na Broad Peak.

Publikujemy pełny tekst raportu opracowanego przez zespół PZA ds. zbadania okoliczności i przyczyn wypadku podczas zimowej wyprawy na Broad Peak. Wyprawa, działająca w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015, przebywała w Karakorum od stycznia do marca 2013 r. i zakończyła się zdobyciem szczytu przez Adama Bieleckiego, Macieja Berbekę, Tomasza Kowalskiego i Artura Małka. Niestety, podczas schodzenia ze szczytu zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski.

W skład Zespołu PZA wchodzili: Anna Czerwińska, Bogdan Jankowski, Michał Kochańczyk, Roman Mazik oraz, jako przewodniczący, Piotr Pustelnik. Zespół pracował od kwietnia do sierpnia 2013 r., mając pełną swobodę w ustalaniu harmonogramu i sposobu procedowania a także gromadzenia materiałów i opinii na temat przebiegu wyprawy. Wpływ na ostateczną treść publikowanego raportu miały też relacje uczestników wyprawy poszukiwawczej na Broad Peak, która odbyła się latem 2013 roku – Jacka Berbeki i Jacka Jawienia.


Raport jest obszernym, 24-ro stronicowym dokumentem opisującym przygotowania i przebieg wyprawy, a także formułującym wnioski i zalecenia dla Zarządu PZA i organizatorów przyszłych wypraw. Załączniki do których odwołuje się treść raportu, stanowią materiał roboczy, do użytku wewnętrznego Zespołu i nie są publikowane.

Zarząd PZA z uwagą zapoznał się z treścią raportu. Naszym zdaniem na tyle, na ile było to możliwe, wyjaśniono w nim okoliczności i przebieg tragicznych wydarzeń na Broad Peak. Zamieszczono w nim wnikliwą ocenę poszczególnych etapów wyprawy – od przygotowań do ataku szczytowego. Oceniono również postępowanie uczestników wyprawy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wyprawa została bardzo dobrze przygotowana, a dobór jej uczestników był właściwy. Akcja górska przed samym atakiem szczytowym prowadzona była zgodnie z regułami sztuki. Błędy zostały popełnione na etapie planowania ataku szczytowego i w jego trakcie.

Pamiętajmy jednak, że wspinanie to sport ekstremalny, a wyprawy w góry najwyższe zawsze wiązały się ze zwiększonym ryzykiem. Dotyczy to także wejść w sezonie letnim, drogami normalnymi. Himalaizm zimowy jest ponadto pionierskim przedsięwzięciem, w którym Polacy wiodą prym od lat. Spośród 12 zdobytych zimą szczytów ośmiotysięcznych na dziesięciu z nich pierwsi stopę postawili Polacy, a wśród 16 pierwszych zdobywców jest aż 13 naszych rodaków, wybitnych himalaistów.pierwsze zimowe

Warto podkreślić, że uczestnicy tego typu wypraw działają pod wpływem ciągłego stresu i zagrożenia życia, w skrajnie trudnych warunkach pogodowych. Towarzyszą im zawsze olbrzymie emocje. Właściwa ocena sytuacji i podejmowanie decyzji są w znacznym stopniu utrudnione – wciąż trwają badania nad zachowaniem organizmu w tak ciężkich warunkach.
Ekspedycje zimowe na ośmiotysięczniki to jedne z najpoważniejszych wyzwań nie tylko dla wspinaczy, ale i dla odkrywców, eksploratorów i badaczy. Niewiele zostało na świecie miejsc, które wciąż są dla człowieka zagadką, wciąż są niezdobyte. Być Pierwszym Człowiekiem na jednym z najwyższych szczytów Ziemi zimą to ambicja niejednego wybitnego himalaisty, a zimowe dokonania Polaków na ośmiotysięcznikach budzą szacunek, są wyczynem na skalę światową.

W raporcie zamieszczono również szereg zaleceń, które razem z procedurami stosowanymi w programie Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczestników wypraw organizowanych w przyszłości.
W trosce o przyszłość polskiego himalaizmu Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu podjął decyzję o zorganizowaniu panelu dyskusyjnego, poświęconego problemom bezpieczeństwa i etyki na wyprawach w góry najwyższe. Panel ten, nawiązujący do tzw. Szczytu Gliwickiego z 1987 r., odbędzie się w październiku 2013 r.

Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować zespołowi ds. zbadania okoliczności i przyczyn wypadku na Broad Peak za ich pracę wymagającą nie tylko umiejętności krytycznej analizy źródeł, ale także wielkiej wrażliwości. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich osób komentujących tezy raportu o powściągliwość i uszanowanie pamięci naszych tragicznie zmarłych Kolegów.Z górskim pozdrowieniem


Zarząd Polskiego Związku AlpinizmuMateriały do pobrania:

Broad Peak – informacja prasowa

Broad Peak 2013 – Raport Zespołu Wypadkowego

Tablica „8000+ – pierwsze zimowe wejścia”

Partnerzy