wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej

Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej

Opublikowano: 26-08-2020; 13:36 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 26-08-2020; 13:46 przez Jolanta Głowacka

 

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej zaprasza do udziału w kursie Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA. Egzamin wstępny odbędzie się w terminie (1-2 dni) 17-18.10.2020 lub 24-25.10.2020 w Sokolikach/Rudawach Janowickich.


Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i składania wykazów przejść
do 20.września 2020 r. Wykazy muszą być kompletne do tego terminu.
Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:

 • przesłanie na adres KSWSiW:
  kswsiw@pza.org.pl
  wymaganych dokumentów (wykazy przejść wg podanych niżej kryterów wstępnych) oraz danych (imię, nazwisko, adres, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail)

 • wpłata opłaty egzaminacyjnej w wysokości 400 zł na konto Polskiego Związku Alpinizmu:
  48 1500 1126 1211 2009 3906 0000 po otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do egzaminu i przed egzaminem. Ważne – tytuł przelewu: Kurs IWS 2020

1. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

oraz warunki uzyskania stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA:

http://pza.org.pl/szkolenie/zostan-instruktorem-pza

http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kryteria-na-IWS-PZA-18.maja-2020.pdf

Kryteria wstępne to połowa wymogów końcowych na Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA

Egzamin praktyczny, teoretyczny, rozmowa kwalifikacyjna

a) część praktyczna

 • pokaz sprawności wspinaczkowej i technik asekuracji na drodze nieubezpieczonej o trudnościach do VI.2 Sokoliki/Rudawy

 • wspinaczka w zespole na drodze wielowyciągowej i zjazd ze stanowiskiem pośrednim (jeśli łatwiejsza droga, to wspinanie w butach podejściowych)

 • autoratownictwo, wybrane zagadnienia z zakresu podstawowego: odblokowanie przyrządu na górnym stanowisku, podchodzenie po linie, przejazd przez węzeł, metoda U, flaschenzug / flaschenzug szwajcarski

b) część teoretyczna

 • test

 • rozmowa kwalifikacyjna


2. SCHEMAT ORGANIZACJI KURSU

 • zajęcia teoretyczne (wykłady, prezentacje, zajęcia na sztucznej ścianie, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w TOPR)

 • zajęcia praktyczne – zjazdy w różnych rejonach skalnych (Sokoliki, Rudawy Janowickie, Jura Północna, Jura Południowa, Hejszowina)

Zajęcia – kilkudniowe zjazdy (2-5 dni) w okresie zima – wiosna 2021.

Po ukończeniu i zaliczeniu zajęć – 3 obowiązkowe staże. Jeden hospitacyjny i 2 oceniane na pełnym 6-dniowym kursie wspinaczki skalnej wg. programu PZA zgodnie z regulaminem kursu.

24 dni szkoleniowe:

Zajęcia teoretyczne (7 dni)

 • 2 dni – szkolenie medyczne w TOPR

 • 3 dni – ściana wspinaczkowa (wspinaczka sportowa, trening)

 • 2 dni – Sokoliki (prowadzenie zajęć praktycznych, prowadzenie wykładów, regulaminy, ochrona przyrody, historia wspinania etc., …)

Zajęcia praktyczne (17 dni bez egzaminu i bez staży)

 • Rudawy Janowickie (Sokoliki) – 7 dni

 • Jura (Północna i Południowa) – 8 dni

Piaskowce (Hejszowina, Adrspah/Teplice) – 2 dni


3. WARUNKI OGÓLNE

 • Ilość miejsc na egzaminie: do 20 osób

 • Minimalna liczba uczestników: 8 osób

 • Maksymalna liczba uczestników: 12 osób (ew. 14 osób)

 • Egzamin wstępny: 400zł/os.


4. CENA
Cena kursu: 4500zł, opłata egzaminacyjna 400 zł płatna na konto Polskiego Związku Alpinizmu

(48 1500 1126 1211 2009 3906 0000) po otrzymaniu przez kandydata informacji o dopuszczeniu do egzaminu ale przed terminem egzaminu.


5. KWALIFIKACJE PO KURSIE

Instruktor wspinaczki skalnej PZA posiada kompetencje do:

 • prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów wspinaczkowych na sztucznych obiektach oraz w terenie skalnym nie mającym charakteru wysokogórskiego (do 80 m), w tym na drogach nieubezpieczonych,

 • kierowania kursami wspinaczki skalnej oraz kursami wspinaczki sportowej,

 • prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki skalnej na kursach instruktorskich i innych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,

 • pełnienia obowiązków kierownika zajęć na kursach IS oraz IWS na polecenie kierownika kursu,

 • wejścia w skład zespołów specjalistycznych powoływanych przez Zarząd PZA lub KSWSiW.

 


6. WARUNKI UZYSKANIA STOPNIA INSTRUKTORA WSPINACZKI SKALNEJ PZA:

http://pza.org.pl/szkolenie/zostan-instruktorem-pza

http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kryteria-na-IWS-PZA-18.maja-2020.pdf


7. TERMIN EGZAMINU


17-18.10.2020 lub 24-25.10.2020 w Sokolikach/Rudawach Janowickich.


8. KONTAKT


Pytania w sprawach związanych z kursem prosimy kierować do Komisji Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA:

kswsiw@pza.org.pl

Partnerzy