wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Opublikowano: 11-04-2016; 0:10 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 3-05-2016; 16:07 przez Emilia Karnecka

 

W związku z pojawiającymi się na stronie Fundacji Wspinka pomówieniami, sugerującymi udział przedstawicieli Polskiego Związku Alpinizmu z tzw. aferze przewodnikowej i naruszeniu praw autorskich w związku z realizacją projektu LIFE+ „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, wyjaśniamy że :

  1. Jedynym przedstawicielem PZA, upoważnionym przez Zarząd do reprezentowania związku był Włodzimierz Porębski, który został powołany do Komitetu Sterującego ww. projektu przez Marszałka Województwa Śląskiego.

  2. Nie mamy żadnej wiedzy, jaka była rola Jacka Trzemżalskiego w realizacji „Przewodnika dla wspinaczy”. Ani Jacek Trzemżalski, ani Wojciech Janecki (autor przewodnika) nie mieli zgody Zarządu PZA na wykorzystanie nazwy związku. Żaden przedstawiciel PZA nie konsultował zawartości merytorycznej przewodnika oraz jego zgodności z przepisami dt. praw autorskich.

  3. W listopadzie 2014 r., po ogłoszeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na wykonanie przewodnika wspinaczkowego i przeprowadzeniu konsultacji wśród wydawców przewodników uznaliśmy, że warunki te nie są możliwe do spełnienia. W tej sprawie Włodzimierz Porębski interweniował w Zespole Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego, wyjaśniając jakie problemy może spowodować realizacja tak sformułowanych warunków (w tym dt. potencjalnego naruszenia praw autorskich). Wysłaliśmy też oficjalne pismo do ZPKWŚ z sugestią zmian warunków przetargu, tak aby uniknąć ww. problemów (załącznik). Nasze sugestie nie zostały uwzględnione.

  4. Nie jest prawdą wielokrotnie powtarzana przez Mateusza Paradowskiego informacja, jakoby Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” była komisją Polskiego Związku Alpinizmu. O szczegółach organizacyjnych i sposobach finansowania „Naszych Skał” informowaliśmy wielokrotnie, w tym w dyskusjach na publicznych forach internetowych. Kwestia ta została również szczegółowo wyjaśniona we wspólnym oświadczeniu zarządów PZA i Fundacji Kukuczki: http://pza.org.pl/news/news-pza/art15283

Jednocześnie informujemy, że w ciągu ostatniego roku do Polskiego Związku Alpinizmu od Fundacji „Wspinka” kierowanej przez Mateusza Paradowskiego wpłynęło niemal 30 wniosków, które zawierają ponad 100 zapytań dotyczących udostępniania informacji publicznej. Adresatami podobnych w formie i treści wniosków są również kluby zrzeszone w PZA, a także współpracujące z nami organizacje. Uważamy, że działania polegające na zasypywaniu Związku i innych organizacjami zapytaniami nie mają na celu poprawy transparentności, a jedynie próbę sparaliżowania działalności instytucji.

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu

Partnerzy