wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Porządek obrad XXIV SWZD PZA

Porządek obrad XXIV SWZD PZA

Opublikowano: 9-09-2021; 11:14 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 9-09-2021; 11:16 przez Jolanta Głowacka

Porządek obrad

XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA

Lądek-Zdrój 18 września 2021 r.

 

18 września 2021 – początek I termin – godz. 10:00, II termin – godz. 10:15

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium i Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

5. Wybór Komisji Głównych:

     a) Mandatowo – Skrutacyjnej,

     b) Wnioskowej.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

7. Sprawozdanie z działalności PZA w okresie: maj 2020 r. – kwiecień 2021 r.

     a) Zarządu,

     b) Komisji Rewizyjnej,

     c) Sądu Koleżeńskiego.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZA za rok 2020 oraz odczytanie opinii biegłego rewidenta z badania bilansu Związku.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem władz PZA.

10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2020.

11. Podjęcie uchwały przyjmującej sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.

12. Podjęcie uchwały dot. wyboru WBA do zbadania sprawozdania finansowego za 2021 rok. 

 

Uroczyste otwarcie wystawy prac Ryszarda Kowalewskiego 12:30

Przerwa obiadowa 13.00 – 14.00

 

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

14. Dyskusja i głosowanie zgłoszonych wniosków.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

Aleksandra Mirosław: Droga do rekordu (z udziałem P.Pustelnika) 16:15 (miejsce: Amfiteatr Dolnośląski)

Legendy alpinizmu: benefis Ryszarda Kowalewskiego (z udziałem P.Pustelnika) 20:30 (miejsce: Kinoteatr)

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni