wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka skalna > Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu, wniesione przeciwko Mariuszowi Biedrzyckiemu

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu, wniesione przeciwko Mariuszowi Biedrzyckiemu

Opublikowano: 24-11-2018; 11:38 przez Marek Karnecki | Modyfikacja: 24-11-2018; 11:40 przez Marek Karnecki

Polski Związek Alpinizmu informuje, że Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 roku, oddalił powództwo Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu o ochronę dóbr osobistych, wniesione przeciwko Mariuszowi Biedrzyckiemu.

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu pozwała Mariusza Biedrzyckiego, przewodniczącego Rady Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, o ochronę dóbr osobistych, żądając przeprosin i zapłaty tytułem zadośćuczynienia. Fundacja uznała, że zamieszczenie na forum portalu internetowego brytan.com.pl wpisu o treści „Podsumuję jednym zdaniem – działania dostępowe „Wspinki” to celowe działanie na szkodę środowiska polskich wspinaczy” naruszyło jej dobra osobiste.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny nie podzielił twierdzeń Fundacji „Wspinka”, oddalając powództwo w całości i zasądzając od Fundacji „Wspinka” koszty postępowania.

Sprawa przed Sądem Okręgowym w Krakowie trwała 2 lata i 8 miesięcy. W Krakowie odbyło się 9 posiedzeń Sądu, przesłuchano 10 świadków (niektórych dwukrotnie). Ponadto odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, podczas którego przesłuchano kolejnych 3 świadków. Wyrok nie jest prawomocny.

Polski Związek Alpinizmu ponadto przypomina, że powyższe sformułowanie o celowym działaniu Fundacji „Wspinka” na szkodę środowiska polskich wspinaczy, użyte przez Mariusza Biedrzyckiego, było także przedmiotem prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez Fundację „Wspinka” (link do informacji). Fundacja „Wspinka” oskarżyła wówczas Mariusza Biedrzyckiego, że pomówił ją za pomocą Internetu o postępowanie, które mogło poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności statutowej, to jest o przestępstwo z art. 212 § 1 i § 2 Kodeksu karnego. Jednak Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku uniewinnił Mariusza Biedrzyckiego od czynu zarzuconego aktem oskarżenia. Fundacja „Wspinka” nie zgodziła się jednak z wyrokiem Sądu, wnosząc apelację. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Karny, w wyniku rozpoznania apelacji wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Tym samym Mariusz Biedrzycki, po postępowaniach sądowych w sprawie karnej, trwających łącznie 4 lata i 3 miesiące, został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zniesławienia Fundacji „Wspinka”.

Partnerzy