wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka skalna > Wytyczne dla chętnych do uczestnictwa w kursie ekiperskim Polskiego Związku Alpinizmu, w 2021 roku

Wytyczne dla chętnych do uczestnictwa w kursie ekiperskim Polskiego Związku Alpinizmu, w 2021 roku

Opublikowano: 19-05-2021; 10:46 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 19-05-2021; 10:47 przez Emilia Karnecka

Organizatorami kursu będą: Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” oraz Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych Polskiego Związku Alpinizmu. Kurs ekipera zaplanowano na lato 2021 r. na Jurze Północnej.

Nie podajemy wiążącego terminu – chcemy zorganizować go w lipcu – będzie trwał trzy dni – od piątku po południu do niedzieli po południu. Miejscem zakwaterowania i wykładów będzie prawdopodobnie Łutowiec (Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz). UWAGA: może się zdarzyć, ze kurs zostanie przesunięty na „po wakacjach”.

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w jego pełnym zakresie czasowym.

Szkolenie dedykowane jest członkom klubów PZA, tym niemniej w wyjątkowych przypadkach (rozpatrywanych indywidualnie) może zostać przyjęty ktoś spoza tej grupy.

Nie stawiamy konkretnych wymagań dotyczących pokonywanych trudności (ekiperów z „mocną cyfrą” jest wielu), lecz kandydat powinien wspinać się na w miarę przyzwoitym poziomie i mieć ogólny zmysł „rozmieszczania punktów asekuracyjnych”.

Ekipowanie skał to nie tylko wklejanie ringów; kandydaci powinni przygotować się na 3 intensywny wysiłek – w programie kursu będą wykłady teoretyczne (piątek wieczór, sobota wieczór), w tym zagadnienia techniczne, prawne, i związane z ochroną przyrody, oraz zajęcia praktyczne, w tym:
– czyszczenie skał z kruszyzny, roślinności nie podlegającej ochronie, oraz starych, niepewnych punktów asekuracyjnych.
– wytyczanie miejsc pod osadzenie punktów asekuracyjnych w nawiązaniu do przebiegu drogi wspinaczkowej i dróg sąsiednich, w tym ochrona „dróg tradowych”,
– osadzanie różnego rodzaju punktów asekuracyjnych, głównie kotew wklejanych (ale innych także)
– nieniszczące badania wytrzymałościowe punktów asekuracyjnych
– wykonanie dokumentacji ekiperskiej, w tym schematów, topo, mapek, zestawień, itp.

Sprzęt: Na kursach ekiperskich organizowanych przez IŚW „Nasze Skały” wymagane jest korzystanie przez uczestników z certyfikowanego sprzętu osobistego, w tym:
– (co najmniej) dwóch lin – trakcyjnej i asekuracyjnej (przydatna tzw. „statyczna”) o długości nie mniejszej niż 40 m każda,
– kasku,
– uprzęży w dobrym stanie,
– karabinków (w tym osobistych)
– przyrządu zjazdowego,
– przyrządu zaciskowego (przyrządów zaciskowych) lub opcjonalnie pętli do konstruowania węzłów zaciskowych,
– pętli do konstruowania stanowisk, i lonż.

Powyższe elementy będą podlegać kontroli zero-jedynkowej przed przystąpieniem do zajęć praktycznych.

Organizatorzy posiadają pewną (niewielką) liczbę kompletów wyposażenia ekiperskiego, i udostępnią go kursantom, lecz zaleca się przywiezienie własnego sprzętu potrzebnego w pracy ekipera:
-wiertarka (młotowiertarka) akumulatorowa (z ładowarką), wiertła różnych średnic i długości, łom, różne szczotki, saperka, kilof, młotek, ściereczki, „podddupnik”, grabki, dmuchawa, wycior, sekator (nożyce ogrodnicze), szpachelka, ubranie robocze (w tym okulary ochronne i rękawice), notes, ołówek, kreda.

Należy liczyć się z co najmniej „pogorszeniem estetyki” wyposażenia w trakcie zajęć.

Finanse:
Kurs będzie „samofinansowany” więc koszt uczestnictwa wynosie kilkaset złotych (ok. 400 – 600 zł). Proponujemy zwrócić się do klubów macierzystych o dofinansowanie. Wyżywienie we własnym zakresie (możliwość skorzystania z kuchni w miejscu zakwaterowania).

Z przyczyn „od nas niezależnych”, od uczestników, przed przystąpieniem do zajęć będziemy wymagać podpisania stosownego oświadczenia o treści zbliżonej do poniższej:

Oświadczam, że:

 1. Posiadam odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do udziału w kursie ekiperskim PZA;
 2. Jestem świadomy wszelkich ryzyk, jakie wiążą się z udziałem w w/w. kursie; w tym z ryzykiem poważnego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia;
 3. Mój udział w w/w kursie ma charakter dobrowolny i w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń zobowiązuję się nie występować na drogę prawną i zwalniam pozostałych uczestników oraz podmioty zaangażowane w organizacje kursu, w tym:
  • Kierownika kursu
  • Instruktorów szkolących na kursie
  • Inicjatywę Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”
  • Polski Związek Alpinizmu
 4. z wszelkiej odpowiedzialności za zdarzenia, w wyniku których może dojść do uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia;

 5. Posiadam aktualne badania lekarskie potwierdzające moją zdolność do udziału w w.w. kursie oraz potwierdzające, że jestem w pełni sprawny fizycznie;
 6. Zapoznałem się z planami kursu, oraz zgadzam się na udział w nim, będąc tak jak pozostali uczestnicy jej faktycznym współorganizatorem.

Warto więc „na wszelki wypadek” wykonać sobie odpowiednie badania w przychodni sportowo-lekarskiej oraz ubezpieczyć się od następstw nw.

Tym, których skutecznie nie zniechęciliśmy, obiecujemy przeprowadzenie zajęć na wysokim poziomie fachowości, dobrą atmosferę „ponad podziałami” i świetną zabawę.

Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia (plik excell) i wysłanie (najlepiej z opcją potwierdzenia odbioru) w terminie do 10 czerwca 2021 r. na adres:
wlodzimierz.porebski@pza.org.pl oraz dyrektor@naszeskaly.pl – ze świadomością, że adresat będzie, chcąc nie chcąc, „administratorem” przekazanych w zgłoszeniu danych osobowych.

Każdy wysyłający zgłoszenie otrzyma powiadomienie o przyjęciu (bądź nie) na kurs i dalsze informacje, w tym materiały z których powinien przygotować się przed przystąpieniem do kursu.
Kurs nie jest tożsamy z uzyskaniem uprawnień ekiperskich – po jego zakończeniu konieczne będzie zaliczenie stażu u ekipera PZA.

Partnerzy