wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Druga tura kursu na stopień instruktora sportu

Druga tura kursu na stopień instruktora sportu

Opublikowano: 22-09-2008; 10:26 przez mteg

Zgodnie z poprzednimi informacjami, dla kadry szkoleniowej Polskiego
Związku Alpinizmu organizowana jest druga i ostatnia tura kursu na stopień
instruktora sportu wspinaczki wysokogórskiej i wspinaczki sportowej
dla instruktorów wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu PZA. Komisja
Szkolenia zawiadamia o organizowanym kursie ogólnym na instruktora sportu.
Zaliczenie części ogólnej jest obligatoryjne przed przystąpieniem do części
specjalistycznej.


Obowiązujące przepisy nakładają na kadrę instruktorską Polskiego Związku
Alpinizmu obowiązek dostosowania swoich uprawnień do istniejących
przepisów.

W związku z tym Komisja Szkolenia PZA postanowiła przeprowadzić
doszkolenie istniejącej kadry instruktorskiej.

Szkolenie to przeznaczone jest tylko i wyłącznie
dla instruktorów PZA,
którzy nie odbyli kursu na stopień instruktora sportu wspinaczki
wysokogórskiej i wspinaczki sportowej w 2006 roku oraz:


 • posiadają stopień instruktora PZA potwierdzony w książeczce
  instruktorskiej,

 • aktywnie uczestniczą w pracy szkoleniowej.


Ze względu na strukturę stopni państwowych zostaną przeprowadzone
dwa kursy instruktorskie:

 • dla instruktorów wspinaczki skalnej PZA,

 • dla instruktorów PZA taternictwa oraz alpinizmu.


Komisja Szkolenia informuje, że wyżej wymienione kursy są ostatnią
okazją
do zdobycia uprawnień państwowych w trybie eksternistycznym.

 

Komisja Szkolenia zawiadamia, że kurs ogólny instruktora sportu
odbędzie się w Warszawie, w Gimnazjum nr 73, ul. Conrada 6,
dzielnica Bielany, osiedle Chomiczówka
, wejście od strony pływalni
na tyłach szkoły.

 

Dojazd: autobusy 121, 112, 105, 184; tramwaje 2, 35.

 

Rozpoczęcie kursu: 11 maja, godzina 17:00.Termin kursu: 2 zjazdy:

 • 11–13 maja,

 • 18–20 maja.


Czas trwania kursu:

 • 11. 05: 17:00–20:30,

 • 12. 05: 09:00–19:30,

 • 13. 05: 09:00–16:00,

 • 18. 05: 17:00–20:30,

 • 19. 05: 09:00–19:30,

 • 20. 05: 09:00–16:00.


Koszt kursu: 400 zł przy 20 osobach biorących udział w kursie.Wymagane dokumenty: potwierdzone ksero dokumentku świadczącego
o posiadanym wykształceniu (ukończenie szkoły średniej, matura, studia)
lub oryginał tego dokumentu do wglądu.Dodatkowe informacje można uzyskać od Waldemara Niemca
(waldek@kilimanjaro.com.pl).

 

 __________________________________________________________________________________

 

Instruktorzy wspinaczki wspinaczki skalnej po odbyciu kursu
ogólnego
odbędą kurs specjalistyczny na stopień instruktora wspinaczki sportowej
podzielony na dwie części:

 • zajęcia teoretyczne (termin: 26–27 maja, miejsce: AWF Katowice),

 • zajęcia praktyczne (termin: 7-8 czerwca, teren: Jura
  Krakowsko-Częstochowska).Część specjalistyczna będzie zawierała zajęcia praktyczne w plenerze,
na sztucznym obiekcie oraz unifikacyjne wykłady i prezentacje.

Kadrę będą stanowić instruktorzy wspinaczki sportowej i wspinaczki
wysokogórskiej PZA i AWF Katowice.

Aby spełnić wymogi formalne, zainteresowane osoby będą musiały
osobiście uczestniczyć w zajęciach.

 

Kierownikiem kursu na instruktora wspinaczki sportowej będzie
Bogusław Kowalski,

e-mail: bodziu@boguslawkowalski.com.

 

Instruktorzy wspinaczki taternictwa oraz alpinizmu po odbyciu
kursu ogólnego
odbędą kurs specjalistyczny na stopień instruktora wspinaczki
wysokogórskiej podzielony na dwie części:

 • zajęcia teoretyczne (termin zostanie podany w kolejnym komunikacie),

 • zajęcia praktyczne (termin: 7-8 czerwca, teren: Sokoliki, Tatry).Część specjalistyczna będzie zawierała zajęcia praktyczne w plenerze,
na sztucznym obiekcie oraz unifikacyjne wykłady i prezentacje.

 

Kadrę stanowić będą instruktorzy wspinaczki wysokogórskiej PZA,
AFW Katowice, Kraków, Warszawa. Aby spełnić wymogi formalne,
zainteresowane osoby będą musiały osobiście uczestniczyć w zajęciach.Kierownikiem kursu na instruktora wspinaczki wysokogórskiej będzie
Dariusz Porada,

e-mail: dariusz.porada@pza.org.pl.

Partnerzy
Partnerzy techniczni