wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs na stopień instruktora rekreacji

Kurs na stopień instruktora rekreacji

Opublikowano: 31-03-2006; 17:14 przez mteg

Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF w Katowicach, we współpracy z Komisją
Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu, organizuje kurs pozwalający
uzyskać kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej o specjalności
wspinaczka skałkowa.


Te uprawnienia instruktorskie pozwalają na organizowanie i prowadzenie
zajęć szkoleniowych ze wspinaczki halowej (sztuczne ściany wspinaczkowe)
i skałkowej (skały naturalne) — na ścianach trwale ubezpieczonych,
które można przejść jednym wyciągiem liny. Wspinaczka ma charakter
rekreacyjny; instruktor może prowadzić profesjonalne zajęcia z osobami
w różnym wieku, także z dziećmi i młodzieżą szkolną.

 

Kurs składa się z dwóch części: ogólnej i specjalistycznej
(wspinaczkowej).

 

Część ogólna

Są to zajęcia o charakterze przede wszystkim teoretycznym,
obejmujące wiedzę podstawową, wspólną wszystkim instruktorom rekreacji
ruchowej (niezależnie od ich specjalizacji). Z zaliczenia tej części
zwolnione są osoby, które:

  • ukończyły studia na AWF o specjalizacji wychowanie fizyczne
    (bez żadnych dodatków typu resocjalizacja itp.) lub
  • posiadają już inny stopień instruktora rekreacji (dowolnej
    specjalności).

 

Posiadanie stopnia instruktor wspinaczki sportowej nie zwalnia
od zaliczania części ogólnej kursu.

Część ogólna obejmuje zajęcia o łącznym czasie 67 godz. Zaliczenie
części ogólnej jest warunkiem ukończenia kursu. Część ogólną kursu
uczestnicy jego cz. specjalistycznej mogą zaliczać we własnym zakresie
(także na AWF w Katowicach).

 

Część specjalistyczna

Obejmuje zajęcia o charakterze wspinaczkowym (sposoby wspinania,
metodyka szkolenia wspinaczkowego, zasady prowadzenia zajęć z młodzieżą,
tryb pracy na sztucznych ścianach wspinaczkowych i in.). Łącznie —
114 godz. (lekcyjnych) w tym — 20 godzin zajęć typu stażowego (praca
ze wspinaczami, przede wszystkim w skałkach).

Kurs kończy się egzaminem — prezentacją. Warunkiem przystąpienia
do egzaminu jest wykonanie pracy przejściowej oraz zaliczenie testu
z teorii.

 

Warunki uczestnictwa w kursie

W kursie może uczestniczyć osoba posiadająca średnie wykształcenie
(uprawnienia szkoły państwowej), ukończony 21 rok życia, dobry stan
zdrowia oraz wiedzę, doświadczenie i umiejętności wspinaczkowe
na poziomie podstawowym (znajomość co najmniej dwóch różnych rejonów
skalnych, umiejętność prowadzenia w stylu OS dróg o trudnościach
VI).

Osoby wspinające się słabiej mogą brać udział w zajęciach kursu, ale
przed przystąpieniem do egzaminu/stażu obowiązane są uzupełnić swoje
kwalifikacje wspinaczkowe we własnym zakresie, ewentualnie pod kierunkiem
instruktorów AWF (za dodatkową opłatą).

O przyjęciu na kurs (część specjalistyczna) ostatecznie decyduje
rozmowa z kandydatem, oparta na ustaleniu stanu i rodzaju jego osobistych
aspiracji, predyspozycji i umiejętności wspinaczkowych.

 

Warunki i tryb realizacji kursu

Część specjalistyczna

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, metodą zjazdów weekendowych.
Przewidziano: 3 zjazdy (6 dni zajęć) na terenie AWF oraz 3 zjazdy (6 dni)
w plenerze (Jura Krakowsko-Częstochowska) w czerwcu lub miesiącach
wakacyjnych. Tryb i sposób realizacji zajęć plenerowych zostanie
uzgodniony z uczestnikami kursu.

Pierwszy zjazd części specjalistycznej kursu (otwarcie) przewidziano
na dni 22–23 kwietnia 2006 r. (AWF w Katowicach). Dwa następne
zjazdy — 6–7 maja oraz 20–21 maja.

Opłata za uczestnictwo w zajęciach kursu (w tym staż, testy
i egzamin) wynosi 990 zł. Uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie komplet
materiałów dydaktycznych. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu na zajęcia,
noclegów ani kosztów ubezpieczenia od NW.

Uczestnicy zakwalifikowani na kurs, po dostarczeniu podpisanej karty
zgłoszenia (traktowanej jak umowa) dokonują wpłat na konto Fundacji AWF,
jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Kandydaci na kurs proszeni są
o dokonanie zgłoszenia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), w celu
otrzymania dalszych informacji i formularza karty zgłoszenia.

 

Adresy kontaktowe:

Katedra Turystyki i Rekreacji AWF w Katowicach:

telefon: (0-32) 207 51 69

e-mail: sz.tur.r@awf.katowice.pl

Artur Magiera, tel. kom. +48604717221

 

Kierownik kursu:

Wacław Sonelski, tel. kom. +48500280464

Partnerzy
Partnerzy techniczni