wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Ubezpieczenie dla trenerów i instruktorów PZA

Ubezpieczenie dla trenerów i instruktorów PZA

Opublikowano: 25-09-2015; 17:01 przez mteg | Modyfikacja: 26-08-2018; 13:17 przez Emilia Karnecka

Ubezpieczenie OC i NNW instruktorów i trenerów PZA to kolejny po Bezpiecznym Powrocie produkt ubezpieczeniowy stworzony we współpracy Polskiego Związku Alpinizmu, PZU oraz firmy iExpert.pl. To solidna ochrona w najniższej cenie na rynku przygotowana z myślą o członkach PZA z uprawnieniami instruktora lub trenera. Kliknij tutaj.

Działalność sportowo-rekreacyjna, prowadzenie szkoleń czy praca z początkującymi sportowcami to wielka odpowiedzialność. Trener lub instruktor odpowiada pośrednio za zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody podczas kursu czy treningu. Stąd konieczność posiadania ochrony ubezpieczeniowej zwłaszcza w obszarze odpowiedzialności cywilnej. Polisa to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa instruktora, ale także potwierdzenie kwalifikacji i wiarygodności w oczach kursantów.

Zakres ochrony instruktora/trenera

O szkody w zawodzie instruktora nietrudno. Te wyrządzone podopiecznym lub powstałe na mieniu to bardzo realne scenariusze, np.

  • w czasie treningu po zeskoku na nieodpowiednio przygotowany materac asekuracyjny jeden ze sportowców złamie rękę,
  • podopieczny niewłaściwie asekurowany uderzył o poszycie ścianki wspinaczkowej i doznał złamania nogi i uszkodził wypożyczony sprzęt do wspinaczki,
  • instruktor źle ocenił możliwości kursanta i wybrał trudniejszy zjazd, na której kursant złamał nogę i uszkodził kosztowny sprzęt sportowy.

We wszystkich wskazanych przypadkach działa polisa odpowiedzialności cywilnej trenera i instruktora PZA. Ubezpieczenie zostało stworzone dla zawodowych instruktorów i trenerów zrzeszonych w Związku. Obejmuje instruktorów, snowboardu, narciarstwa, przewodników turystycznych. Ochroną są objęci także instruktorzy wspinaczki górskiej i skalnej, przewodnicy górscy, taternictwa jaskiniowego i narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu).

Ile kosztuje polisa Instruktora i Trenera PZA?

Ubezpieczenie OC dla instruktora/trenera PZA ma bardzo konkurencyjne składki w stosunku do zakresu. Koszt polisy dla członków PZA zaczyna się od 54 zł za rok. Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach. Ochrona może rozpocząć się już od dnia następnego po złożeniu wniosku, decyzję o zakupie ubezpieczenia można więc podjąć w każdej chwili.

Produkt jest skierowany również do osób, które wykonują działalność trenerską lub instruktorską dorywczo. Oferta została udostępniona także Instruktorom i Trenerom sportów górskich niebędących członkami Polskiego Związku Alpinizmu.

Aby zawrzeć ubezpieczenie, wystarczy skontaktować się z iExpert – firmą, która zajmuje się obsługą ubezpieczenia – przez stronę internetową tutaj bądź bezpośrednio na adres sport@iexpert.pl. Polisa jest wysyłana na adres e-mail oraz listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny.

Ochrona dopasowana do potrzeb

Każdy kto chce się ubezpieczyć może dopasować ochronę do swoich potrzeb i ryzyka, z którym wiąże się jego specjalizacja. Do wyboru jest pięć sum gwarancyjnych. Najniższa to 100 tys. zł a maksymalnie można się ubezpieczyć na 500 tys. zł.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie działa na terytorium Polski, ale istnieje możliwość rozszerzenia ochrony na terytorium całego świata. Wykupienie dodatkowej ochrony konieczne jest, gdy wykonuje się pracę poza krajem, np. jako instruktor narciarstwa w Alpach czy prowadzący kursy wspinaczkowe w Słowackich Tatrach.

Ochrona sprzętu sportowego i pracowników

Wykonywanie pracy instruktora często wiąże się z pracą na wypożyczonym lub dzierżawionym sprzęcie. W razie jego uszkodzenia trzeba się liczyć z koniecznością pokrycia strat z własnej kieszeni. PZA przewidziało i tę możliwość włączając to ryzyko do zakresu ubezpieczenia.

Program przewiduje także możliwość objęcia ochroną szkód powstałych w sprzęcie sportowym lub innych rzeczach pozostawionych na przechowanie do szatni znajdującej się na terenie obiektu sportowego.

Możliwość ochrony od NNW

Jest to pierwsze roczne ubezpieczenie instruktorów i trenerów z możliwością ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Biorąc pod uwagę zakres ochrony i sumy gwarancyjne wysokość składek jest na bardzo atrakcyjnym poziomie. Koszt pakietu OC i NNW zaczyna się od 229 zł za rok. Zatem ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 100 tys. zł, otrzymuje się już za 175 zł za rok.

Ubezpieczenie ma pięć wariantów sumy gwarancyjnej – od 100 tys. aż do 500 tys. złotych, dzięki czemu ubezpieczony może dopasować poziom ochrony do swoich potrzeb. Świadczenie wypłacane jest w takim procencie sumy, w jakim instruktor lub trener doznał uszczerbku na zdrowiu. Wypłata z tytułu śmierci wynosi sto procent sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zwiększa wiarygodność i bezpieczeństwo instruktora. Z jednej strony jest potwierdzeniem jego umiejętności, z drugiej jest gwarantem ochrony dla osób korzystających z jego usług.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu lub kupić polisę? Kliknij TUTAJ >>

Jeśli uprawiasz wspinaczkę i wybierasz się za granicę – sprawdź ubezpieczenie Bezpieczny Powrót

Partnerzy