wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs doszkalający na Instruktora IWS PZA

Kurs doszkalający na Instruktora IWS PZA

Opublikowano: 15-09-2017; 14:01 przez Janusz Ryszewski

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej zaprasza instruktorów wspinaczki sportowej posiadających doświadczenie we wspinaczce na własnej asekuracji i w górach  do udziału w kursie doszkalającym na stopień instruktora Wspinaczki Skalnej PZA.

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 21 – 22 października 2017 roku (jeden dzień + rezerwa) na terenie Gór Sokolich (awaryjnie na terenie Jury). Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i składania wykazów przejść do dnia 12 października 2017 roku.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

 1. przesłanie na adres: kurs.doszkalajacy.pza@gmail.com
  wymaganych dokumentów (wykazy przejść) oraz danych (imię, nazwisko, adres, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail)
 2. wpłata opłaty egzaminacyjnej w wysokości 200 zł na konto Polskiego Związku Alpinizmu:
  48 1500 1126 1211 2009 3906 0000 po otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do egzaminu i przed egzaminem. Ważne – tytuł przelewu: Kurs doszkalający IWS 2017
 3. spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych

 

KURS  DOSZKALAJĄCY NA STOPIEŃ IWS PZA

1.KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

a) ukończone 21 lat

b) co najmniej 3 letni staż szkoleniowy – w zgłoszeniu należy podać liczbę i miejsce przeprowadzonych kursów każdego rodzaju

c) czynne uprawianie wspinaczki skalnej od min. 5 lat, na poziomie pozwalającym na prowadzenie ubezpieczonych dróg o trudnościach VI.3 (7a) oraz dróg na własnej asekuracji o trudnościach VI.2 (6c); udokumentowane wykazem przejść( minim 5 przejść każdego rodzaju), zawierającym:

 • najlepsze przejścia dróg skałkowych ubezpieczonych o trudnościach min. VI.2 (6c)
 • najlepsze przejścia dróg skałkowych na własnej asekuracji o trudnościach min. VI+
 • najlepsze przejścia dróg wielowyciągowych (ubezpieczonych) o trudnościach min. VI i długości powyżej 100 metrów
 • najlepsze przejścia dróg w górach o trudnościach min. VI i długości powyżej 100 metrów

Wykaz przejść będzie podstawą do oceny doświadczenia i poziomu wspinaczkowego kandydatów. Przy każdym przejściu należy podać datę, trudność drogi, styl przejścia oraz nazwisko partnera.

d) wykształcenie min. średnie (świadectwo ukończenia szkoły średniej)

e) niekaralność

f) członkostwo w Klubie Wysokogórskim zrzeszonym w PZA (opłacone bieżące składki)

Na tej podstawie wybrani kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego, który składać się będzie z dwóch części:

A. Część praktyczna

 • pokaz sprawności wspinaczkowej oraz umiejętności z zakresu asekuracji na drodze nieubezpieczonej
 • wybrane elementy metodyki szkolenia z zakresu podstawowego kursu wspinaczki skalnej (wg programu PZA)
 • wybrane elementy autoratownictwa

B. Część teoretyczna (rozmowa kwalifikacyjna),

2. SCHEMAT ORGANIZACJI KURSU

Program szkolenia jest realizowany w trakcie 8 dni szkoleniowych obejmujących

 zajęcia prowadzone przez wykładowców/instruktorów; realizowane w formie zjazdów w różnych rejonach skalnych (Sokoliki – 3 dni, Jura – 3 dni) oraz 2 dni z zakresu pierwszej pomocy medycznej prowadzone przez ratowników medycznych/TOPR

Zajęcia będą odbywać  wiosną 2018. Po ukończeniu zajęć, aspiranci odbywają obowiązkowe staże przewidziane regulaminem kursu

3.WARUNKI OGÓLNE

 1. minimalna liczba uczestników kursu — 4 osoby
 2. maksymalna liczba uczestników kursu —12 osób
 3. w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników termin rozpoczęcia kursu może ulec przesunięciu

4. CENA

Cena kursu: 1500 zł plus opłata egzaminacyjna 200 zł płatna na konto Polskiego Związku Alpinizmu (podane powyżej) po otrzymaniu przez kandydata informacji o dopuszczeniu do egzaminu (przed terminem egzaminu).

5. KWALIFIKACJE PO KURSIE

Instruktor wspinaczki skalnej PZA posiada kompetencje do:

 1. prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów wspinaczkowych na sztucznych obiektach oraz w terenie skalnym nie mającym charakteru wysokogórskiego (do 80 m), w tym na drogach nieubezpieczonych,
 2. kierować kursami wspinaczki skalnej oraz kursami wspinaczki sportowej,
 3. prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki skalnej na kursach instruktorskich i innych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,
 4. pełnienia obowiązków kierownika zajęć na kursach IW oraz IWS na polecenie kierownika kursu,
 5. wejścia w skład zespołów specjalistycznych powoływanych przez Zarząd PZA lub KSWSiW

6. WARUNKI UZYSKANIA STOPNIA INSTRUKTORA WSPINACZKI SKALNEJ PZA

 1. ukończenie i zaliczenie Kursu, obecność na wszystkich zajęciach
 2. zaliczenie w okresie do 31.12.2019 roku 3 staży praktycznych (1 z instruktorem, 2 obserwowane – jeden na Jurze, drugi w Sokolikach) na pełnym kursie wspinaczki skalnej zgodnie z regulaminem staży.

7. TERMIN

Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 21 -22.10.2017 roku (planujemy 1 dzień + rezerwa) na terenie na terenie Gór Sokolich (awaryjnie na terenie Jury). Dokładna lokalizacja i godzina rozpoczęcia zostanie podana kandydatom dopuszczonym do egzaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

8.KONTAKT

Pytania w sprawach związanych z kursem prosimy kierować na adres:

kurs.doszkalajacy.pza@gmail.com

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni