wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Tatry > Dozwolone rejony wspinaczkowe w TPN

Dozwolone rejony wspinaczkowe w TPN

Opublikowano: 16-01-2007; 19:32 przez mteg

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wyznaczył rejony dozwolone
do uprawiania taternictwa oraz rygory, jakim podlega wpinaczka
w Tatrach.


Na terenie Tatr Polskich taternictwo można uprawiać w wyznaczonych
do tego celu rejonach Tatr obejmujących ściany, od podnóża po grań
lub wierzchołek szczytu lub formacji skalnej. Przedstawiają się one
następująco:


— w rejonie Morskiego Oka — w obrębie grani i leżących poniżej
ścian na obszarze od Przełęczy Białczańskiej poprzez Rysy,
Mięguszowieckie Szczyty i Cubrynę do Wrót Chałubińskiego, wraz z boczną
granią Mnicha,


— w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich wraz
z Dolinką Buczynową
— od szczytu Świnicy do Przełęczy Zawrat
pomiędzy granią a czerwono znakowanym szlakiem turystycznym oraz
w obrębie grani i leżących niżej ścian od Przełęczy Zawrat po Małą
Buczynową Przełączkę,


— w rejonie Hali Gąsienicowej — w obrębie grani i leżących
poniżej ścian od Żółtej Przełęczy przez Granaty, Kozi Wierch, Zawratową
Turnię, Świnicę do Świnickiej Przełęczy, wraz z boczną granią Kościelców
po Karb,


— drogi wytyczone na zachodniej ścianie bramy skalnej u wylotu Doliny
Lejowej,


— drogi wytyczone na skale w żlebie Jaroniec.


W okresie występowania zagrożenia lawinowego 2 stopnia lub wyższego
udostępnia się do celów szkoleniowych skałkę na południowo-zachodnim
zboczu Suchej Jamy (tzw. Wapiennik), położoną na Hali Gąsienicowej.


Taternicy zobowiązani są do zamieszczenia wpisu
w „Książce Wyjść Taternickich”, które obecnie znajdują się
w schroniskach PTTK:


  • w Morskim Oku,

  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,

  • na Hali Gąsienicowej,

  • oraz w budynku stacji kolei linowej na Kasprowym Wierchu.W czasie dojścia oraz powrotu do dróg wspinaczkowych taterników
obowiązuje dojście najkrótszą bezpieczną drogą od najbliższego szlaku
turystycznego, z tym, że zaleca się używanie tradycyjnie wykorzystywanych
ciągów komunikacyjnych.


Podczas uprawiania taternictwa zabrania się montażu i demontażu
stałych punktów asekuracyjnych bez zgody dyrekcji Tatrzańskiego Parku
Narodowego, naruszania zakazów określonych w art. 15 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności podkuwania
lub niszczenia skały, doklejania chwytów, niszczenia roślinności.


Biwakowanie w ścianie dozwolone jest tylko w sytuacjach skrajnych,
zagrażających zdrowiu i życiu.


Uprawianie taternictwa powierzchniowego na terenie TPN reguluje
Zarządzenie nr 10/2005 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
„W sprawie uprawiania taternictwa na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego” dostępne
BIP TPN.


Mapy z rejonami udostępnionymi dla taternictwa również dostępne są
w BIP TPN jako załączniki do ww. zarządzenia.

Partnerzy
Partnerzy techniczni