wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Decyzja o zapewnienie sędziów na memoriale Iwony Buczek

Decyzja o zapewnienie sędziów na memoriale Iwony Buczek

Opublikowano: 1-09-2023; 23:30 przez Iwona Bocian

Zarząd przedyskutował możliwości wsparcia finansowego dla memoriału Iwony Buczek. Uzgodniono, że Związek zapewni sędziów PZA i pokryje ich wynagrodzenia ze środków własnych.

W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji Zarządu w dniu 08/08/2023) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania (uchwała nr 2 z 08.08.2023)
Za – 8

Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy