wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Przyjęcia podziału budżetu na rok 2024 środków z umowy nieolimpijskiej

Przyjęcia podziału budżetu na rok 2024 środków z umowy nieolimpijskiej

Opublikowano: 22-02-2024; 23:51 przez Iwona Bocian

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 3 z dn. 20.02.2024 r. o przyjęciu podziału budżetu na 2024 środków z umowy nieolimpijskiej zgodnie z przedłożoną propozycją.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wynik głosowania (uchwała nr 3  z 20.02.2024)
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

W głosowaniu brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

Partnerzy