wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 22.03.2011

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 22.03.2011

Opublikowano: 23-03-2011; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 13-06-2011; 19:37 przez

W telekonferencji wzięli udział: Janusz Onyszkiewicz, Piotr Xięski, Paweł Lulek, Adrian Sinkiewicz, Ditta Kicińska, Jacek Trzemżalski, Marcin Zwoliński, Marek Wierzbowski, Daunta Wach, Mateusz Golicz, Marek Kaliciński.

1. Piotr Xięski zrelacjonował zebranym spotkanie w Fundacji Kukuczki, sygnalizując konieczność rozważenia kandydatur ze strony PZA do Rady Fundacji.

2. Danuta Wach poinformowała o wynikach rozmów, które prowadziła z kandydatami do Komisji Statutowej. Poinformowała, że nie skontaktowała się jeszcze ze wszystkimi osobami ze zjazdowej Komisji Statutowej. Zadecydowano o wysłaniu komunikatu do Klubów z prośbą o wydelegowanie kolejnych osób do pracy w tej Komisji.

3. Piotr Xięski poinformował członków Zarządu o pisemnej rezygnacji Marka Łukaszewskiego z pracy w Zarządzie ze względów osobistych. Poprosił o pilne zgłaszanie kandydatów, których Zarząd mógłby dokooptować do swojego składu. Zadecydowano także o zwrócenie się do Klubów, z prośbą o przedstawianie propozycji kandydatur.

4. Omawiano sytuację lokalową Biura PZA oraz ustalono termin najbliższego zebrania Zarządu w Warszawie na 5.04.2011. Przy okazji tego zebrania, zaplanowano spotkanie z przedstawicielami KW Warszawa w/s wcześniejszych propozycji KW co do polityki i Statutu PZA, a także dalszych warunków współdzielenia lokalu.

5. Dyskutowano o sytuacji w Komisji Szkolenia oraz o problemie formalnym w związku z uchwałą w/s nadania stopni Instruktora Alpinizmu z dn. 8.02.2011.

6. Ditta Kicińska relacjonowała sprawy tatrzańskie. W dyskusji, omawiano postęp starań w/s długoterminowego zapewnienia możliwości dysponowania „Betlejemką” przez PZA. Piotr Xięski poinformował zgromadzonych o wynikach badań PIG w Sosnowcu, wykazujących minimalny wpływ Szałasisk na środowisko przyrodnicze. Rozmawiano także o problemie nielegalnego wspinania w Tatrach Zachodnich.

7. Paweł Lulek relacjonował rozmowy podejmowane z potencjalnymi partnerami
w/s wydawania i dystrybucji „Taternika”.

8. Dyskutowano krótko nad powołaniem Komisji Bezpieczeństwa. Wobec braku kandydatur na przewodniczącego Komisji, zadecydowano, aby wystąpić do klubów z prośbą o pomoc w ustaleniu składu Komisji.

Partnerzy