wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.06.2024

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.06.2024

Opublikowano: 25-06-2024; 19:23 przez Barbara_Batko

W zebraniu udział wzięli:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Pustelnik, Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Boris Poleganow, Monika Strojny, Agnieszka Szrek-Burczyk, Michał Semow, Iwona Bocian, Bartłomiej Janusz
Sekretariat Zarządu: Anna Sitek, Jolanta Głowacka, Barbara Batko
Pracownicy: Magdalena Dacy, Stanisław Dacy, Joanna Piskorek

Omówiono następujące sprawy:

  1. Zintegrowany System Kwalifikacji.

Omówiono przebieg prac odnośnie ZSK w aspekcie współpracy z organami ministerialnymi. Po otrzymaniu projektów obwieszczeń od Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostaną w nich naniesione proponowane przez poszczególne komisje poprawki wraz z ich uzasadnieniem oraz przesłane z powrotem do Ministerstwa. Rozważane jest wprowadzenie nowych kwalifikacji takich jak trener wspinaczki lodowej czy instruktor boulderingu.

  1. Powołanie Koleżanki Zofii Kurz do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej w kategorii junior

Podjęto Uchwałę nr 1 z dn. 04.06.2024 r. o powołaniu Koleżanki Zofii Kurz (KW Skarpa Bytom) do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej w kategorii junior.

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Zatwierdzenie regulaminu obiektu Centralny Ośrodek Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu Betlejemka

Podjęto Uchwałę nr 2 z dn. 04.06.2024 r. o zatwierdzeniu Regulaminu Centralnego Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu – Betlejemka.

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Naruszenie Regulaminu kadry szkoleniowej PZA

Przedstawiono przypadek Instruktora Alpinizmu, który naruszył Regulamin kadry szkoleniowej prowadząc w latach 2021-2023 działalność szkoleniową bez opłaconej licencji. Zdecydowano o pisemnym zwróceniu się o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji przed podjęciem adekwatnych działań dyscyplinujących.

  1. Kurs / doszkalanie na stopień IS PZA

Organizację kursu / doszkalania na stopień IS prowadzić będą B. Jarosiewicz, M.Oczko, J.Ciborowska. Ze strony Zarządu prace koordynowane będą przez M. Semowa i M. Jodłowskiego.

  1. Podsumowanie WZD PZA w Chęcinach.

Analizując przebieg obrad zwrócono uwagę na relatywnie niskie zainteresowanie zrzeszonych klubów uczestnictwem w obradach. Zdecydowano o wysłaniu ankiety do delegatów z pytaniami odnośnie optymalnego terminu zjazdu, systemu komunikacji, środowiskowej integracji oraz uwag i sugestii dotyczących organizacji kolejnych WZD.

  1. Porozumienie z Labosport Polska sp. z o.o. dotyczące organizacji Pucharu Świata we wspinacze sportowej.

Omówiono etap procedowania prac nad porozumieniem z Labosport Polska sp. z o.o. w sprawie organizacji Pucharu Świata we wspinaczce sportowej w roku 2025 (z możliwością przedłużenia na kolejne lata).

 

Partnerzy