wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.06.2014

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.06.2014

Opublikowano: 30-03-2016; 22:20 przez mteg | Modyfikacja: 30-03-2016; 22:21 przez mteg

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Michał Waś, Marcin Zwoliński, Tomasz Poznański.

Goście:
Renata Wcisło, Katarzyna Grześkowiak, Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono: 1. Betlejemka – sprawy bieżące.

  P. Xięski omówił aktualną sytuację, poinformował o podjętych działaniach związanych z dostosowaniem obiektu do wymogów ochrony p/poż.
 2. TPN

  M. Jodłowski zrelacjonował kontakty PZA z TPN. Zostało zaproponowane partnerstwo we współpracy w tworzeniu planu ochrony TPN.
 3. „Żółty szlak” w Tatrach.

  M. Jodłowski przypomniał, że PZA (K. Skoczylas) zobowiązało się do usunięcia żółtych haków CAMP. Jednocześnie podkreślił, iż powinien być złożony wniosek do TPN o zachowanie ich do celów szkoleniowych. Jest to temat na skypekonferencję z Komisją Szkolenia.
 4. Wydanie książki o Broad Peaku.

  R. Wcisło mowiła, że wiele znaczących osób z naszego środowiska optuje za wydaniem przez PZA książki o Broad Peaku. Zarówno R. Wcislo jak i P. Xięski są temu przeciwni i uważają, że powinno się skupić uwagę na „Taterniku”. M. Wierzbowskii podkreślił niekorzystną sytuację finansową kwartalnika.
 5. Ojcowski PN – postępy prac.

  M. Jodłowski powiedział o piśmie wysłanym do dyrekcji OPN w sprawie wycinki krzewów, uporządkowania terenu. Rozpoczęcie prac ekiperskich zaplanowano na czerwiec.
 6. Alpina (finalizowanie umowy).

  I. Bocian poinformowła o korzystnych warunkach współpracy z Alpiną. Do umowy wprowadzono zapisy pozwalające PZA decydować o rozporządzaniu pieniędzmi od sponsora. Reklamy w „Taterniku” będą ustalane bezpośrednio z R. Wcisło.
 7. Przyjęcie składu KN w NW

  Głosowanie w sprawie składu kadry – 7 głosów „za”.
 8. KWS – relacja z realizacji „programu naprawczego”.

  M. Jodłowski informuje Zarząd ze rozmawiał z KWS w celu reaktywacji forum oraz poprawienia stosunków wewnątrz KWS. Na forum pojawiały się już
  nowe dyskusje, w kulturalny sposób i bez rywalizacji. Dlatego jest szansa na poprawienie stosunków wewnątrz komisji.
 9. Akademickie Mistrzostwa Europy.

  T. Poznański sugeruje by Mistrzostwa zorganizować w nieco uboższej wersji oraz pozyskać dla nich dofinansowanie. Informuje o zawodach WORD GAMES w 2017r. we Wrocławiu.
 10. Umowa o dzieło.

  M. Wierzbowski poinformował o problemach związanych z zawieraniem umowy o dzieło dla osób nieubezpieczonych. P. Xięski zaapelował, by w przyszłości uregulować kwestie umów dla osób współpracujących z PZA.
 11. Biuletyn.

  J. Głowacka podkreśliła ważność biuletynu, nakreśliła sposób tworzenia go. Prognozuje, że zostanie on wydany do końca czerwca.

Partnerzy