wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 16.02.2021

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 16.02.2021

Opublikowano: 8-03-2021; 16:19 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Marcin Księżak, Jarosław Gawrysiak, Agnieszka Burczyk-Szrek, Iwona Bocian, Piotr Bunsch, Monika Kurowska

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

  1. Wniosek o nadanie stopnia Instruktora Taternictwa PZA.

Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia Instruktora Taternictwa PZA dla kol.:

– Marcin Księżak
– Piotr Sułowski
– Kacper Tekieli

Wynik glosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

O 20:30 dołączyła Monika Kurowska

  1. Wniosek o zrzeszenie w PZA.

Temat przesunięty na kolejne zebranie po weryfikacji status prawnego podmiotów, które wnioskują o przyjęcie do struktur PZA:

– Szkoła Jagiellończyk / UKS/
– KLUBU AVATAR

  1. Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu – partnerstwo PZA (wniosek KTJ o akceptację).

Wniosek został przyjęty przez aklamację.

  1. Wniosek KS Alpiki o zmniejszenie składki członkowskiej.

Zebrani stwierdzili, że należy zaproponować rozłożenie na raty. I taka informacja zostanie przekazana do wnioskodawcy,

  1. Środki z wpłat zawodników kadry rozszerzonej.

KWS stoi na stanowisku, że opłaty z licencji zawodniczych w 100% powinny zostać przeznaczone na rzecz Komisji. Przy czym sytuacja przestawia się tak, że ta kwota jest wykorzystana na poczet m.in. ubezpieczenia, pracy biura (księgowość.), pracy Rafała Karnowskiego. Zatem nie ma możliwości i uzasadnienia, aby środki te były przeznaczone wyłącznie na potrzeby KWS.

  1. Chwyty do wspinaczki sportowej – magazynowanie.

11 palet z chwytami znajdują się w magazynie u Piotra Tomali w Lublinie. Magazyn jest jego prywatną własnością. Michał Kawecki jest routesetterem i zadeklarował pomoc w kwestii podzielenia tych chwytów, ich opisu i oznaczeniu. Jeśli zatem mają nadal zostać w tym magazynie to konieczne jest zakupienie regałów i skrzyń oraz przeprowadzenie spisu z natury. Po takim uporządkowaniu i inwentaryzacji należy ustalić z Piotrem Tomalą jakie są jego oczekiwania w związku z magazynowaniem własności PZA oraz z Michałem Kaweckim jakie są jego oczekiwania względem prowadzenia tego magazynu i przygotowywaniem chwytów oraz wysyłaniem ich do organizatorów akcji, które zleca Związek. W tym temacie skontaktuje się z nimi Marzena Szydłowska i następnie poinformuje Zarząd o ustaleniach.

  1. SWZD – data (22.05 lub 29.05) i forma (online czy stacjonarnie).

Agnieszka Burczyk-Szrek sprawdzi dostępność obiektu w Kielcach w obu terminach i przekaże tą informację do wiadomości Zarządu. W zależności od dostępności Sali oraz od sytuacji związanej z SARS-COV-2 termin oraz forma Walnego zostaną dostosowane.

  1. Informacja o spotkaniu przedstawicieli Zarządu z PHZ.

Piotr Pustelnik zreferował spotkane dotyczące przyszłości PHZ. Uczestniczyli w nim niektórzy członkowie Zarządu PZA, przedstawiciele Grupy Młodzieżowej oraz przedstawiciele PHZ. Każdy przedstawił swoją wizję dalszego funkcjonowania PHZ. Niedługo po spotkaniu P. Tomala złożył rezygnację z funkcji kierownika PHZ. W związku z tym, iż ostatni ośmiotysięcznik został już zdobyty trwają prace i rozmowy nad zmianą koncepcji a nawet nazwy programu. Jedna z propozycji zakłada, aby PHZ został zastąpiony przez Polski Himalaizm Sportowy. Potencjał na duże wyprawy narodowe już się wyczerpał i należy się skoncentrować na ambitnych celach sportowych.

  1. Wniosek o dofinansowanie ściany wspinaczkowej w Zakopanem.

P..Pustelnik stoi na stanowisku, że zainteresowani powinni dosłać zdjęcia i więcej szczegółów odnośnie swoich oczekiwań, przedstawić biznes plan użytkowania ściany. P.Bunsch zna wnioskodawców. Zadeklarował się, że się z nimi skontaktuje i postara się ustalić więcej szczegółów i przekazać do wiadomości Zarządu.

Partnerzy