wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.04.2023

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.04.2023

Opublikowano: 22-06-2023; 12:33 przez Barbara_Batko | Modyfikacja: 22-06-2023; 12:36 przez Barbara_Batko

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Monika Strojny, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian (20:58), Agnieszka Szrek-Burczyk, Marcin Kraszewski

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka, Barbara Batko

Omówiono następujące sprawy:

  1. Stan realizacji umowy PZA – Lotto

Piotr Pustelnik przedstawił stan przygotowania umowy z Lotto.

Piotr Xięski poinformował, iż w ramach współpracy z Lotto Związek zrealizował Puchar Europy w Tarnowie oraz Memoriał Malinowskiego w Tatrach. Ponadto przekazał Zarządowi, iż obecnie do prowadzenia Umowy z Lotto angażowana jest Magda Dacy a działający również w tym temacie Bartosz Skwiercz, po rozmowie z Prezydium PZA, zrezygnował z dalszej pracy.

  1. Grupa Młodzieżowa PZA – rezygnacja Łukasza Kołodzieja.

Piotr Pustelnik przekazał, iż 16 kwietnia br. Łukasz Kołodziej, ze względów osobistych zrezygnował z koordynowania działań Grupy Młodzieżowej.

Miłosz Jodłowski poinformuje Łukasza Kołodzieja o przyjęciu jego rezygnacji.

  1. WZD PZA 2023 – stan przygotowań.

B.Batko krótko zrelacjonowała  stan przygotowań do WZD PZA. Poszczególne Komisje nie złożyły jeszcze sprawozdań z prac za dany okres sprawozdawczy.
J.Głowacka będzie monitować delegatów do potwierdzenia uczestnictwa w WZD PZA 2023.

  1. pza4ua – relacja aktualnej sytuacji akcji.

P. Xięski przekazał, że 109 tys. zł z PKOL wpłynęło na konto pza4ua. 34 tys. zł z Tajwanu i 4 tys. zł z Łotwy. Dzięki temu wsparciu budżet startów zawodników ukraińskich jest zabezpieczony. Przy czym trzeba dbać o to, żeby środki nadal na konto wpływały. Zawodnicy ukraińscy w najbliższym czasie biorą udział w zgrupowaniu w Lublinie.
Tomasz Ludyga zaangażował się do ekspresowego wsparcia medycznego zawodników ukraińskich.
P. Pustelnik dodał, że nadal są możliwości pozyskania środków z PKOL-u.

  1. Przegłosowanie nadania stopnia Instruktora Narciarstwa wysokogórskiego z kursu który zaczął się w poprzednim sezonie.

M. Strojny, krótko przedstawiła kandydatury. Kandydaci odbyli niezbędne wycieczki itd.
Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego:

Szymon Styrczula-Maśniak
Michał Ślusarczyk
(KW Zakopane)

Wynik głosowania (uchwała nr 1 z dnia 18.04.2023)

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Patronat: Liga Tradowa KW Wrocław, Rafał Fronia.

Zarząd zdecydował o nadaniu patronatu dla książki Rafała Froni oraz objęcia Patronatem Ligi Tradowej. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.

  1. Zatwierdzenie poprawionego regulaminu powoływania do KN KTJ.

Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenie poprawionego regulaminu powoływania do KN KTJ.
Wynik głosowania (uchwała nr 2 z dnia 18.04.2023)

Za- 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

Partnerzy