wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.04.2022

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.04.2022

Opublikowano: 23-06-2022; 16:00 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Agnieszka Szrek-Burczyk (20:46), Piotr Bunsch (21:00), Marcin Kraszewski, Jarosław Gawrysiak, Monika Strojny

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

 

Omówiono następujące sprawy:

 

  1. Sprawozdanie Zarządu na WZD PZA w Chęcinach.

M.Szydłowska poinformowała, że sprawozdanie PZA jest w trakcie przygotowania. Brakuje jeszcze sprawozdań niektórych komisji. Po ich przesłaniu w sprawozdanie będzie dokończone. Natomiast Sprawozdanie finansowe (bilans) obecnie jest w ocenie biegłego rewidenta. Po naniesieniu uwag będzie konieczność jego ponownego podpisania przez Zarząd PZA.

P.Pustelnik zadeklarował napisanie wstępu do sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu.

 

 2. Główna księgowa – od 1 maja vakat na stanowisku.

M.Szydłowska wyjaśniła, iż od 1 maja 2022  główna księgowa kończy współpracę z PZA. Z uwagi na zajmowane stanowisko posiadała niezbędne uprawnienia do kontaktu z ZUS itd. Niezbędne jest pozyskanie nowego pracownika  na to stanowisko w trybie pilnym. Pracy w księgowości jest bardzo dużo i jedna osoba sama tego nie jest w stanie wykonać. Zwlekanie z zatrudnieniem nowego pracownika może wiązać się z opóźnieniami w bieżącej realizacji pracy Związku oraz zaległościami.

 

 3. Zmiana szefa KSWSiW.

Zarząd głosował w  sprawie zmiany szefa KSWSiW. Dotychczasowy przewodniczący, Janek Kuczera, zrezygnował z pełnionej funkcji, jednocześnie pozostając w Komisji. Powodem jest brak czasu. Jego funkcję zgodził się przejąć Paweł Grenda. Żaden członek KSWSiW nie wyraził sprzeciwu.

Wyniki głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0

 

 4. Nadanie stopnia IWS PZA kol. Radkowi Stawiarskiemu.

Zarząd głosował w sprawie nadanie stopnia IWS PZA kol. Radosławowi Stawiarskiemu. Kandydat ukończył kurs na IWS PZA, ma wymagany wykaz i pozytywnie zaliczył wszystkie wymagane staże.

Link do wykazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bskmQjn5L1P6iuwRPqTflbLxPizAYh65OHiThpyZWa4/edit?usp=sharing

Wyniki głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0

 

 5. PZA 4 UA – relacja z działań w sprawie uruchomienia długofalowej pomocy dla zawodników WS z Ukrainy.

P.Xieski krótko podsumował akcję wsparcia dla zawodników ukraińskich na terenie Polski. Udało się pozyskać sporą listę zawodników. Jest to pierwszy krok. W kolejnym kroku niezbędne jest pozyskane pomocy ze strony międzynarodowych organizacji wspinaczkowych, żeby te osoby mogły zacząć egzystować jako zawodnicy. Obecnie przy ograniczonych zasobach realizowana jest przede wszystkim doraźna pomoc.

Do analizy możliwość organizacji zrzutki: https://zrzutka.pl/pomoc/zrzutki/jak-zalozyc-zrzutke

Na ten moment nie podjęto ostatecznej decyzji w tej kwestii.

 

O 21: 00 dołączył P. Bunsch.

 

 6. Zastrzeżenie nazwy – Poland Climbing Team.  

P.Bunsch zapytał zebranych, że jeśli PZA ma nazwę Poland Climbing Team to czy nie należy tej nazwy zastrzec? M.Szydowska mą przekazać zasady zastrzegania nazwy P.Bunschowi.

 

 7. Drobne zmiany w przegłosowanych składach na zawody PE i PŚ (Praga, Seul)

Krótka dyskusja o uzupełnieniu reprezentacji. Uznano, że czekamy w tej kwestii na rekomendację Sztabu Szkoleniowego.

 

 8. WildCountry – umowa, faktura.

Ponownie dyskutowano kwestię jak rozliczać się ze sponsorem zawodnika? I pytanie na jakiej podstawie biuro PZA ma wystawiać faktury (za obrendowanie ubrań kadrowych). Kolejne pytanie dotyczy przetłumaczenia umowy na język polski, tak by wszelkie sprawy związane z jej realizacją nie zostały mylnie zrozumiane.

 

9. Ola Mirosław – strój kadrowy, zatwierdzenie bluza, spodnie, pobór opłaty oraz mail od Managera.

Jeśli strój startowy od sponsora nie dojdzie na czas Ola Mirosław chce startować w swoim stroju obrendowanym zgodnie z założeniami stroju reprezentacji (dotyczy to głównie bluz i spodni). Pytanie czy jest zgoda na start w jej stroju własnym nie naraża umowy sponsorskiej?

Ustalono, że dopóki nie ma strojów kadrowych to zawodnik może startować w swoim stroju.

 

Partnerzy