wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.08.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.08.2017

Opublikowano: 4-10-2017; 19:12 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. Nadanie stopnia ekipera PZA.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie nadania stopni ekipera PZA kol. Łukaszowi Kołodziejowi oraz Jarosławowi Kowalskiemu.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Nadanie stopnia IWS PZA.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie nadania stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA kol. Marcinowi Księżakowi.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Przyjęcie Klubu Wspinaczki Sportowej KLIF Tarnowskie Góry do PZA.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Klubu Wspinaczki Sportowej KLIF Tarnowskie Góry w poczet klubów zrzeszonych w PZA.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Kooptacja kol. J. Ryszewskiego do Zarządu PZA.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie kooptacji przewodniczącego KWSWiW do Zarządu PZA kol. Janusza Ryszewskiego.

Wynik glosowania:

Za – 5
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 3

 1. Wypadek T. Brzeskiego – sprawy bieżące.

Krótko omówiono kwestie związane z wypadkiem kol. T.Brzeskiego.

P. Kubicki opuścił zebranie.

 1. Nagroda Jubileuszowa dla Pani M.Regulskiej.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla wieloletniego pracownika biura PZA Pani Małgorzaty Regulskiej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Wynik głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Projekt zmian w ustawie o sporcie.

Planowane jest wprowadzenie zmian do ustawy o sporcie, które to skutkują tym, że w zarządzie związków sportowych nie będą mogły zasiadać osoby, które m.in. będą członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego czy osoby, które nie będą mogły łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie

Ustalono, że należy zaczekać na wykładnię do ustawy. Następnie członkowie obecnego zarządu PZA będą musieli zweryfikować zgodność z ustawą o sporcie.

 1. Sciany wspinaczkowe PZA.

A.Kamiński krótko wyjaśnił problematykę ścian wspinaczkowych przygotowanych na potrzeby The World Games. Pozostaje do ustalenia miejsce ich stałego przechowywania, a także zweryfikowania kosztów ew. montażu i demontażu.

 1. Wsparcie konkursu literackiego w ramach XXII PFG im. Zawady w Lądku i ew. formuła udziału PZA w tej imprezie.

Zdaniem P.Pustelnika PZA powinna się zaangażować w udział w tej imprezie. Przy czym powinna być wyznaczona osoba z ramienia Zarządu, która będzie prowadzić rozmowy z Maciejem Sokołowskim w temacie formuły ew. uczestnictwa PZA.

Zdaniem M.Jodłowskiego PZA powinien raczej wystąpić jako partner imprezy, a nie wyłącznie jako fundator nagród w konkursie literackim Uzgodniono, że rozmowy z M.Sokołowskim przeprowadzone zostaną przez M.Jodłowskiego.

 1. Strona internetowa instruktorów PZA.

P.Xięski stwierdził, iż PZA nie dysponuje wolnymi środkami na rozbudowywanie strony internetowej instruktorów PZA. M. Jodłowski wyjaśnił, że nie jest to projekt realizowany poza strukturami PZA. Koncepcja jest taka, aby to była strona promująca markę instruktora PZA. W jego ocenie tą inicjatywę należy poprzeć i udzielić takiego wsparcia jakie będzie możliwe.

Ustalono, że projekt będzie można wspierać, jeśli będzie prowadzony analogicznie jak strona „Nasze Skały”, tj. pod auspicjami PZA.

 1. Fundacja Wspinka.

Krótko omówiono problematykę korespondencji kierowanej do PZA przez Fundację Wspinka.

Partnerzy