wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.06.2023

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.06.2023

Opublikowano: 21-08-2023; 11:52 przez Barbara_Batko | Modyfikacja: 21-08-2023; 12:03 przez Barbara_Batko

W zebraniu wzięli udział: 

Zarząd: Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Boris Poleganow, Iwona Bocian, Piotr Bunsch, Bartłomiej Janusz, Michał Semow, Monika Strojny, Agnieszka Szrek Burczyk

Dyrektor Biura PZA: Anna Sitek

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka, Barbara Batko

Goście: Magdalena Dacy, Stanisław Dacy

Omówiono następujące sprawy:

      1. Oferta systemu SORGA dla Polskiego Związku Alpinizmu.

S. Dacy omówił ofertę firmy SORGA prowadzącej sprzedaż systemu do automatyzacji obsługi procesów w organizacji. Po spotkaniu z przedstawicielami firmy zarekomendował wykorzystanie systemu na potrzeby Związku, klubów członkowskich oraz zawodników. 

      2. PZA x TPN – sprawozdanie ze spotkania. 

S. Dacy zrelacjonował przebieg warsztatów przedstawicieli Polskiego Związku Alpinizmu i Tatrzańskiego Parku Narodowego z firmą Concordia Design, które odbyły się w siedzibie TPN 22. czerwca 2023 roku. Efektem warsztatów ma być projekt skierowany do młodzieży, pozwalający na zdobycie wiedzy na temat ochrony przyrody, specyfiki Tatr, a także bezpiecznego realizowania różnych form aktywności górskiej.

      3. Procedowanie decyzji dotyczących środków pochodzących z umowy na sporty nieolimpijskie.

Istotne jest każdorazowe podejmowanie decyzji przez stosowną dla danej dyscypliny Komisję. W przypadku pilnego trybu podejmowania decyzji zarekomendowano możliwość podejmowania decyzji przez członka Prezydium w porozumieniu z Przewodniczącym właściwej Komisji (lub jego zastępcą). O decyzji powinien być poinformowany Zarząd z możliwością wniesienia zastrzeżeń.

      4. Składy Komisji Polskiego Związku Alpinizmu.

Zdecydowano, iż poszczególne Komisje zostaną powołane stosowną uchwałą po uprzednim przedyskutowaniu ich składów. Zwrócono też uwagę na potrzebę restrukturyzacji pionu szkoleniowego.

      5. Składki członkowskie klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu. 

Analiza wykazała, iż spora część klubów członkowskich zalega z opłatą składek. Występują również znaczące rozbieżności między zadeklarowaną ilością członków klubów a stanem faktycznym, który wynika m.in. z opłaconych przez kluby licencji zawodniczych. Część klubowiczów korzysta z benefitów takich jak polisa Bezpieczny Powrót, mimo iż ich kluby macierzyste nie odprowadzają wymaganych przez PZA składek rocznych. Konieczna jest dalsza ewidencja oraz skuteczne egzekwowanie składek.

      6. Dysponowanie składnikami majątku Związku.

Omówiono zasady ewidencjonowania i dysponowania składnikami majątku Związku.

      7. Kieleckie Centrum Wspinaczki Sportowej, a ściany wspinaczkowe PZA.

W związku z ofertą złożoną przez gminę Lądek-Zdrój razem ze Stowarzyszeniem TKKF KOMPAS (organizatorem Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju) rozważana jest możliwość przeniesienia ścian wspinaczkowych.

      8. Nadanie stopnia Instruktora Taternictwa Jaskiniowego.

Na wniosek Komisji Taternictwa Jaskiniowego w głosowaniu podjęto Uchwałę nr 1 z dnia 27.06.2023 r. o nadaniu stopnia Instruktora Taternictwa Jaskiniowego następującym osobom:

Miłosz Forczek – KAGB GOPR
Anna Kalińska – Speleoklub Warszawski
Joanna Piskorek – Rudzki Klub Grotołazów „Nocek”
Agnieszka Szrek-Burczyk – Speleoklub Świętokrzyski
Marta Walczewska – Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego
Joanna Zdżalik – Stowarzyszenia AKG Kraków

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

      9. Powołania do Kadry Narodowej Taternictwa Jaskiniowego.

Na wniosek Komisji Taternictwa Jaskiniowego w głosowaniu podjęto Uchwałę nr 2 z dnia 27.06.2023 r. o powołaniu do Kadry Narodowej Taternictwa Jaskiniowego następujących osób:

Miłosz Forczek – KAGB GOPR
Joanna Gawęska – Krakowski KTJ

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

Partnerzy