wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 31.07.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 31.07.2018

Opublikowano: 26-11-2018; 17:15 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Xięski, Michał Leksiński, Monika Strojny (od 20:30), Jerzy Rostafiński, Arkadiusz Brzoza, Janusz Kujawiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Gość: Andrzej Kajdan, Karolina Wiącek, Anna Krawczyk (księgowość), Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

  1. KWT/eKWT – problemy z opcją kontroli przez TOPR.

Omówienie działań w sprawie KWT/eKWT, w tym zagadnienia związanego z monitorowaniem powrotów wspinaczy z wyjść taternickich.

  1. Sprawa T. Brzeskiego – status sprawy.

M.Strojny przekazała informację o rozwoju sprawy, podjętych działaniach, udzielonych odpowiedziach itd.

  1. Nagroda Taternika.

Z uwagi na brak obecności P.Pustelnika oraz G.Bielejca temat nie został podjęty.

  1. Wspinaczka Sportowa – błędy w rozliczeniach zawodników.

A.Kamiński przedstawił problemy z rozliczeniem dofinansowań udzielonych w ramach wspinaczki sportowej. Stwierdzane przez biuro błędy spowodowane są tym, że zawodnicy nie do końca radzą sobie z obowiązującymi procedurami. Biuro PZA i A.Kamiński proponują następujące rozwiązanie i proszą o jego formalne przyjęcie przez Zarząd:

  1. brak możliwości wypłacania zaliczek na akcje szkoleniowe. Zwrot kosztów nastąpi po zatwierdzeniu przesłanego przez zawodnika/trenera rozliczenia akcji.

  2. w akcjach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (tzw FRKF) osobą odpowiedzialną za złożenie sprawozdania i rozliczenia z akcji jest trener. Trener przed akcją, na podstawie złożonego preliminarza, otrzymuje  zaliczkę w wysokości 50% przyznanego dofinansowania.  Pozostała kwota dofinansowania zostaje przekazana trenerowi po zatwierdzeniu przesłanego przez niego rozliczenia akcji. Trener rozlicza koszty akcji bezpośrednio z zawodnikami. Listę potwierdzającą zwrot kosztów zawodnikom przesyła w oryginale do Biura Związku (lista winna zawierać kwotę dofinansowania oraz podpisy uczestników akcji, którym te środki zostały zwrócone).

  1. Zawieszenia licencji instruktora – przekraczanie uprawnień.

Omówiono wniosek J.Kuczery w sprawie zawieszenie licencji instruktorskich. Nie jest niczym nowym powszechne łamanie obowiązujących przepisów i regulaminów. Zebrani zgodnie stwierdzili, że niezbędne jest wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na wyeliminowanie takich sytuacji.

Partnerzy