wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Kalendarium i programy kursów zimowych w sezonie 2007/2008.

Kalendarium i programy kursów zimowych w sezonie 2007/2008.

Opublikowano: 7-10-2008; 22:44 przez mteg


>>  
[Kurs taternictwa zimowego] 
[Kurs lawinowy] 
[Kurs turystyki wysokogórskiej] 
[Kurs nawigacji] 
[ Zgłoś się ! ] 
    Taternictwo zimowe - kurs (fot. Marek Pokszan)<<  
[Kurs taternictwa zimowego] 
[Kurs lawinowy] 
[Kurs turystyki wysokogórskiej] 
[Kurs nawigacji] 
[ Zgłoś się ! ] 


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Kurs taternictwa zimowego


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Czas trwania: 14 dni


Terminy: • Turnus  I –    02.02  do  15.02.2008


 • Turnus II –    23.02  do  07.03.2008


Cena kursu:


 • dla członków klubów zrzeszonych w PZA – 1200 zł *),

 • dla osób niezrzeszonych – 1700 zł.


W cenę kursu wliczone są noclegi w Betlejemce. 
  Bonus: gratis 1 nocleg przed kursem lub po kursie!*) Preferencyjna cena dla członków klubów zrzeszonych w PZA jest limitowana.

    Zniżkę przyznajemy pierwszym 10 zgłoszonym uczestnikom (licząc łącznie dla obu turnusów).

    >> [Informacja o aktualnej liczbie zgłoszonych uczestników kursów]

 


Warunki dodatkowe:                                                       §§ PZA


 • Konieczne jest uprzednie ukończenie letniego szkolenia taternickiego.

 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.


Sprzęt techniczny poza obuwiem – zapewnia organizator.


Program:                                                                          §§ PZA  Zadaniem kursu jest nauczenie samodzielnego pokonywania dróg taternickich w warunkach zimowych.

  W tym celu prowadzimy następujące zajęcia teoretyczne oraz terenowe:  1. Nauka asekuracji w zmrożonych trawach (śruby do traw).


  2. Nauka asekuracji w terenie mikstowym.


  3. Nauka asekuracji w lodzie.


  4. Nauka asekuracji za pomocą czekana i liny w stromym śniegu.


  5. Technika wspinania w lodzie, zmrożonych trawach, zaśnieżonej i zalodzonej skale, w stromym śniegu.


  6. Techniki poruszania się w rakach i użycie czekanów w zależności od rodzaju pokonywanego terenu.


  7. Lawinoznawstwo (profilaktyka i ratownictwo lawinowe z użyciem sprzętu elektronicznego).


  8. Terenoznawstwo i nawigacja w warunkach zimowych.


  9. Biwakowanie (jamy śnieżne i inne sposoby przetrwania nocy w górach).
  Zajęcia terenowe składają się z serii ćwiczeń na stokach śnieżnych oraz małych formach lodowych i mikstowych oraz wspinaczek ścianowych na drogach do V stopnia trudności (w zależności od warunków śnieżnych i pogodowych oraz predyspozycji zespołu).


  Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych.

  Taternictwo zimowe (Fot. M.Pokszan, R.Kaźmierski)
Zobacz też: Informacje szczegółowe dla uczestników zimowego kursu taternickiego.
>>  Zgłoszenie na kurs 


<<  
[Kurs taternictwa zimowego] 
[Kurs lawinowy] 
[Kurs turystyki wysokogórskiej] 
[Kurs nawigacji] 
[ Zgłoś się ! ] ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Kurs lawinowy


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Czas trwania: 3 dni. Każdy kurs zaczyna się w sobotę o 9:30 rano, a kończy w poniedziałek o 18:00.

Terminy:


 • 08.12  do  10.12.2007


 • 15.12  do  17.12.2007


 • 12.01  do  14.01.2008


 • 19.01  do  21.01.2008


 • 26.01  do  28.01.2008


 • 09.02  do  11.02.2008


 • 23.02  do  25.02.2008


 • 08.03  do  10.03.2008


 • 15.03  do  17.03.2008


 • późniejsze terminy do uzgodnienia – w zależności od warunków atmosferycznych (śniegowych).


 • Przy sprzyjających warunkach śniegowych możemy na życzenie zorganizować kursy już w LISTOPADZIE i GRUDNIUCena kursu: • 400 zł od osoby w grupie powyżej 2 osób (3 i więcej).


 • 500 zł od osoby w grupie 2 osobowej,


 • Jedna osoba – cena do uzgodnienia.


 • W cenie kursu: noclegi w Betlejemce i nowoczesny sprzęt lawinowy.


  Bonus: gratis 1 nocleg przed kursem lub po kursie!

Warunki dodatkowe:


 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 • Niezbędna własna ciepła odzież (w tym: rękawice, stuptuty, gogle)

 • Uczestnicy muszą posiadać dostosowane do warunków zimowych własne obuwie turystyczne.


Sprzęt techniczny – zapewnia organizator.

Program:  Zadaniem kursu jest nauczenie metod profilaktyki lawinowej i podstaw ratownictwa lawinowego.

  W tym celu przeprowadzamy następujące zajęcia teoretyczne i terenowe:
 • Zajęcia teoretyczne:  1. lawiny – informacje podstawowe;


  2. śnieg i jego przeobrażenia;


  3. czynniki powstawania lawin;


  4. profilaktyka (próby lawinowe, zbieranie informacji o zagrożeniu, kalkulacja ryzyka, procedury);


  5. obsługa elektronicznych detektorów lawinowych i wykorzystywanie ich podczas poszukiwania zasypanych; inne urządzenia ratunkowe i poszukiwawcze.


  6. podstawy nawigacji: korzystanie z mapy, przymiaru poziomicowego, klinometru, kompasu, wysokościomierza, planowanie bezpiecznej trasy wycieczki. • Zajęcia praktyczne:  1. wykonywanie przekrojów pokrywy śnieżnej i jej analiza;


  2. wykonywanie prób lawinowych;


  3. sondowanie pokrywy śnieżnej w celu odnalezienia zasypanego;


  4. ćwiczenia w poszukiwaniu zasypanych osób przy pomocy detektorów lawinowych.

Kurs lawinowy 1-2(Fot. Marek Pokszan)

>>  Zgłoszenie na kurs 
<<  
[Kurs taternictwa zimowego] 
[Kurs lawinowy] 
[Kurs turystyki wysokogórskiej] 
[Kurs nawigacji] 
[ Zgłoś się ! ] 


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Kurs zimowej turystyki wysokogórskiej


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Czas trwania: 8 dni. Każdy kurs zaczyna się w sobotę o 11:30 rano, a kończy w następną sobotę o 18:00.

Uwaga: Kurs może zostać przedłużony nieodpłatnie o 1 dzień, w razie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację programu w założonym terminie.

Terminy: • 08.12  do  15.12.2007


 • 12.01  do  19.01.2008

 • 16.02  do  23.02.2008


 • 08.03  do  15.03.2008

 • Inne terminy – do uzgodnienia


 • Przy sprzyjających warunkach śniegowych możemy na życzenie zorganizować kursy już w LISTOPADZIE i GRUDNIUCena kursu:


 • 1200 zł, od osoby w grupie powyżej 3 osób (max 5 osób).


 • 1500 zł od osoby w grupie 2 osobowej,


 • Jedna osoba – cena do uzgodnienia.


 • W standardowej cenie kursu: noclegi w Betlejemce.


  Bonus: gratis 1 nocleg przed kursem lub po kursie!

Warunki dodatkowe:                                                       §§ PZA


 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 • Niezbędna własna ciepła odzież, w tym: rękawice, stuptuty, gogle.

 • Uczestnicy muszą posiadać własne obuwie turystyczne dostosowane do warunków zimowych i współpracy z rakami: solidne, ciepłe i nieprzemakające.Sprzęt techniczny – zapewnia organizator.

Program:                                                                          §§ PZA  Zadaniem kursu jest nauka samodzielnego poruszania się w terenie lodowcowym oraz wysokogórskim w warunkach zimowych oraz podstawy profilaktyki lawinowej i autoratownictwa.

  W tym celu prowadzimy następujące zajęcia:
 • Wykłady:  1. Sprzęt i wyposażenie turysty zimowego: demonstracja i zapoznanie z działaniem wybranych elementów sprzętu do wspinaczki letniej i zimowej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów.


  2. Specyfika turystyki zimowej – uzmysłowienie odrębności i trudności działania w górach lodowcowych oraz w zimie.


  3. Niebezpieczeństwa gór z naciskiem na występujące zimą; zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniem pogody. Niebezpieczeństwa zimowe i gór lodowcowych tylko w zakresie podstawowym.


  4. Strategia i taktyka: wybór celów i tras wycieczek, zaplanowanie drogi podejścia, wycofów, drogi powrotu; dobór partnerów. Biwakowanie: biwak planowany i nieplanowany, biwaki zimowe w zakresie podstawowym.


  5. Korzystanie z literatury, szkicówek, mapek, korzystanie ze schematów i opisów tras z uwzględnieniem przewodnika WHP.


  6. Podstawy nawigacji: korzystanie z mapy, przymiaru poziomicowego, klinometru, kompasu, wysokościomierza, planowanie trasy wycieczki.


  7. Lawiny – przyczyny, mechanizm, profilaktyka.


 • Zajęcia praktyczne:


  1. Węzły i podawanie liny: podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny.


  2. Poruszanie się w rakach (różne sposoby), asekuracja przy pomocy czekana (budowa różnych typów prostych stanowisk w śniegu), kijki turystyczne.


  3. Asekuracja przez ciało i z półwyblinki, różne sposoby asekuracji na śniegu.


  4. Droga prowadząca granią; fragmenty z asekuracją lotną (zależnie od warunków i pogody).


  5. Pokonywanie dróg prowadzących różnymi formacjami terenowymi o stopniu trudności I (max.II).


  6. Użycie elementów asekuracyjnych: śruby lodowe, igły do traw, pętle.


  7. Ćwiczenia nawigacyjne: wyznaczenie trasy i jej przejście z użyciem mapy, kompasu i altimetru.


  8. Ćwiczenia lawinowe: wykonywanie przekrojów pokrywy śnieżnej i prób lawinowych, poszukiwanie ofiary za pomocą detektorów i sond lawinowych.


  9. Budowa jamy śnieżnej.


  10. Asekuracja na lodowcu (podstawy, symulacja w terenie śnieżnym, nauka wychodzenia ze szczelin lodowcowych).
Turystyka wysokogórska (Fot. M.Pokszan, M.Majchrowicz)Zobacz też: Informacje szczegółowe dla uczestników kursu turystyki wysokogórskiej.
>>  Zgłoszenie na kurs <<  
[Kurs taternictwa zimowego] 
[Kurs lawinowy] 
[Kurs turystyki wysokogórskiej] 
[Kurs nawigacji] 
[ Zgłoś się ! ] ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Kurs nawigacji


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Czas trwania: 2 dni.  Kurs zaczyna się o godz. 11:00, a kończy następnego dnia ok. godz. 16:00


Terminy:

Cena kursu: • 200 zł od osoby w grupie 5–6 osobowej,


 • 250 zł od osoby w grupie 3–4 osobowej,


 • 300 zł od osoby w grupie 2 osobowej.


 • Jedna osoba – cena do uzgodnienia.W cenie kursu: noclegi w Betlejemce i sprzęt nawigacyjny.Warunki dodatkowe:


 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Nie jest wymagane legitymowanie się ukończeniem jakiegokolwiek innego kursu, jednak oczekuje się elementarnych umiejętności poruszania w warunkach zimowych.Program:  Celem oferowanego przez nas kursu jest praktyczne nauczenie nawigacji w terenie górskim (lodowcowym), przy użyciu klasycznego sprzętu (mapa, przymiary, busola, altimetr, klinometr).  Kurs nawigacji stanowi ważne uzupełnienie takich kursów turystyki wysokogórskiej lub lawinowych, w których programie tego typu materiału nie było (kursy turystyczne i lawinowe prowadzone przez COS-PZA zawierają te elementy!).

  Kurs adresowany jest przede wszystkim do turystów narciarskich i amatorów wycieczek po lodowcach.

  Turyści piesi mogą być szkoleni tylko przy sprzyjających warunkach śniegowych (dostatecznie twardej pokrywie), chyba że będą dysponować własnymi rakietami śnieżnymi.  Zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia z mapami demonstracje sprzętu etc.) odbywają się w Betlejemce.


  Zajęcia terenowe realizowane są w rejonie Hali Gąsienicowej.


  Elementy programu:  1. Zapoznanie ze sprzętem nawigacyjnym (kompasami, busolami, wysokościomierzami, przymiarami, etc), informacja na temat różnych rodzajów map.


  2. Nauka posługiwania się mapami i sprzętem nawigacyjnym – w warunkach stacjonarnych i terenowych.


  3. Nauka sporządzania planu wycieczki – harmonogramu punktów kontrolnych (azymutów, wysokości) oraz kalkulowania realnego czasu wycieczki.


  4. Nauka odnajdywania się w terenie – ćwiczenia praktyczne (ciekawa wycieczka z samodzielną nawigacją).


Kurs nawigacji górskiej (Fot. Marek Pokszan)


>>  Zgłoszenie na kurs


<<  
[Kurs taternictwa zimowego] 
[Kurs lawinowy] 
[Kurs turystyki wysokogórskiej] 
[Kurs nawigacji] 
[ Zgłoś się ! ] ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Kurs skitourowy


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

UWAGA:Warunki dodatkowe:


 • Kurs skitour nie jest kursem jazdy na nartach! Od kandydatów wymagane jest opanowanie poprawnej (skutecznej) techniki narciarskiej.

 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 • Niezbędny własny sprzęt narciarski-turowy: narty, foki, noże, kije – sprzęt taki można wypożyczyć w Zakopanem: HiMountain (ul. Krupówki 11) lub Tatra Trade (Rondo w Kuźnicach).


   Skitur 4(Fot. Mariusz Majchrowicz)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────<<  
[Kurs taternictwa zimowego] 
[Kurs lawinowy] 
[Kurs turystyki wysokogórskiej] 
[Kurs nawigacji] 
[ Zgłoś się ! ] 


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


<<  
[Kurs taternictwa zimowego] 
[Kurs lawinowy] 
[Kurs turystyki wysokogórskiej] 
[Kurs nawigacji] 
[ Zgłoś się ! ] 

Partnerzy
Partnerzy techniczni