wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Kodeks Wykroczeń

Kodeks Wykroczeń

Opublikowano: 31-03-2009; 15:21 przez mteg | Modyfikacja: 21-03-2016; 8:50 przez mteg

Art. 157.

  • § 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola,
    ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych
    lub karze nagany.

 

  • § 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
Partnerzy