wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Tatry > Baza tatrzańska PZA 2022 – komunikat

Baza tatrzańska PZA 2022 – komunikat

Opublikowano: 15-06-2022; 8:56 przez Marek Karnecki | Modyfikacja: 14-07-2022; 14:59 przez Stanisław Dacy

Zapraszamy wszystkich taterników i grotołazów na obozowiska taternickie na polanach: Szałasiska i Rogoźniczańskiej. 

Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA, w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni.

W roku 2022 obozowiska taternickie będą funkcjonowały w następujących terminach: 

  • Polana Szałasiska – od 17 czerwca do 5 września 
  • Polana Rogoźniczańska – od 1 lipca do 15 września (w namiotach bazowych do 11. września)

Kontynuowane będą akcja Junior oraz akcja Senior, dające ok. 50% zniżki na noclegi. 

Akcją Junior mogą być objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
– nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, 
– są absolwentami letnich kursów tatrzańskich, zorganizowanych zgodnie z programem PZA w okresie 2019-2022 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu lub adnotacja w Karcie Taternika), 
– mają opłacone składki w klubie zrzeszonym w PZA. 

W przypadku taterników jaskiniowych konieczne jest posiadanie karty taternika jaskiniowego (3 lata od zdania egzaminu) oraz przynależność do klubu zrzeszonego w PZA. 

Akcją Senior objęci są członkowie klubów zrzeszonych w PZA, którzy ukończyli 60 rok życia. 
Noclegi ze zniżką dla członków klubów zrzeszonych w PZA będą udzielane wyłącznie na podstawie okazania ważnych legitymacji klubowych. Ustne deklaracje, zapewnienia, prośby oraz groźby których celem miałoby być uwiarygodnienie członkostwa w klubie zrzeszonym w PZA nie będą honorowane. 
Osobom nocującym zapewniamy: miejsce w namiotach na materacach oraz możliwość korzystania ze skromnego zaplecza kuchennego i sanitarnego. 

Oczekujemy traktowania bazy tatrzańskiej jako naszego wspólnego dobra, za które razem odpowiadamy jako jedno środowisko.  
Każde obozowisko ma swój wewnętrzny regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do kierownika taboru. 
Obozowiska leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN. 

Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku

Szałasiska

Taborem kieruje: Krzysztof Królas (tel. +48 603 901 603) Uwaga! Ten numer telefonu nie obsługuje spraw związanych z rezerwacją miejsc. 

Rezerwacje oraz płatności za noclegi będą realizowane standardowo przez formularz internetowy [szalasiska.pl] . Rezerwacja telefoniczna pod nr telefonu +48 575 060 608 jest dostępna wyłącznie dla seniorów, szczególnie dla członków honorowych PZA. Dokonanie rezerwacji związane jest z wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości całości zamówienia. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 2 doby przed przyjazdem. Dokonanie rezerwacji i termin wymagalności płatności pozostałej do zapłaty kwoty jest potwierdzana wiadomością email, wysyłaną na podany w trakcie dokonania rezerwacji adres. Jeśli dopłata 70% wartości zamówionych noclegów nie zostanie dokonana w wymaganym terminie, rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacje miejsc noclegowych dokonywane później niż 2 doby przed rozpoczęciem pobytu związane są z dokonaniem 100% płatności.  

Zwroty za niewykorzystane noclegi w wysokości 50% wniesionych wpłat dokonywane będą wyłącznie na podane konto bankowe, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji  kierownikowi obiektu oraz via sms lub whatsapp na nr telefonu +48 575 060 608. Zwrot wpłaty za bieżący dzień będzie zrealizowany jeśli zgłoszenie zwolnienia miejsca nastąpiło do godziny 10:00.  

Ceny noclegów: 

  • 34 zł – dla członków PZA, 
  • 20 zł – dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”, osób nieletnich oraz obywateli Ukrainy  
  • 48 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA, 
  • członkowie honorowi PZA – bez opłat. 

Polana Rogoźniczańska nieopodal Kir Kościeliskich.

pol_rogoz

Taborem kieruje Ewa Libera (tel. +48 609 677 756).

Rezerwacje oraz płatności za noclegi będą realizowane standardowo przez formularz internetowy [rogozniczanska.pl] . Rezerwacja telefoniczna pod nr telefonu +48 575 060 608 jest dostępna wyłącznie dla seniorów, szczególnie dla członków honorowych PZA. Dokonanie rezerwacji związane jest z wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 2 doby przed przyjazdem. Dokonanie rezerwacji i termin wymagalności płatności pozostałej do zapłaty kwoty jest potwierdzana wiadomością email, wysyłaną na podany w trakcie dokonania rezerwacji adres. Jeśli dopłata 70% wartości zamówionych noclegów nie zostanie dokonana w wymaganym terminie, rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacje miejsc noclegowych dokonywane później niż 2 doby przed rozpoczęciem pobytu związane są z dokonaniem 100% płatności.  

Zwroty za niewykorzystane noclegi w wysokości 50% wniesionych wpłat dokonywane będą wyłącznie na podane konto bankowe, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji  kierownikowi obiektu oraz via sms lub whatsapp na nr telefonu +48 575 060 608. Zwrot wpłaty za bieżący dzień będzie zrealizowany jeśli zgłoszenie zwolnienia miejsca nastąpiło do godziny 10:00.  

Ceny noclegów: 

  • 25 zł – dla członków PZA 
  • 18 zł – dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”, osób nieletnich oraz obywateli Ukrainy 
  • 37 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA, 
  • członkowie honorowi PZA – bez opłat. 

**************** 
Wszelkie zapytania, uwagi, komentarze lub zastrzeżenia do sprawy funkcjonowania obozowisk tatrzańskich należy kierować bezpośrednio do ich kierowników lub pocztą elektroniczną na adres kt@pza.org.pl

Komisja Tatrzańska PZA 

Partnerzy