wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.03.2014

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.03.2014

Opublikowano: 25-03-2014; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 21-07-2014; 17:40 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski,
Bogusław Kowalski, Piotr Kubicki, Tomasz Poznański, Wojciech Grzesiok,
Miłosz Jodłowski, Marcin Zwoliński.

Goście:
Renata Wcisło, Katarzyna Grześkowiak.

Podczas spotkania omówiono:


 1. Przyjęcie Bełchatowskiego Klubu Wysokogórskiego.

  Ustalono, że głosowanie nad przyjęciem Bełchatowskiego Klubu
  Wysokogórskiego zostanie zarządzone na grupie dyskusyjnej Zarządu
  po otrzymaniu kompletu dokumentów.
  Na tą chwilę brak wiedzy o istnieniu jakichkolwiek
  przeszkód do przyjęcia Klubu w poczet klubów zrzeszonych w PZA.
 2. TPN – wynik wyborów kierownictwa.

  Szymon Ziobrowski został dyrektorem TPN.
 3. Juhofola – szkolenia w Niemczech.

  Ditta Kicińska krótko zreferowała kwestię zarejestrowania PZA,
  aby członkowie klubów mogli wziąć udział w obozach szkoleniowych
  w Niemczech związanych ze speleologią i taternictwem jaskiniowym
  (dla młodzieży) dofinansowanych przez UE (wcześniej przez DAAD
  – organizacja współpracy polsko – niemieckiej).

  Dodatkowo Wojciech Grzesiok zreferował wynik spotkania w Centrum
  Chorób Serca. Zostało ustalone, że członkowie wypraw będą badani przed i
  po powrocie w wyprawy. Jednym z pierwszych badanych będzie m.in.
  Adam Bielecki w związku z wyjazdem na Kanczendzongę.

 4. Konferencja trenerów i instruktorów wspinaczki sportowej.

  B. Kowalski krótko zreferował kwestię pomysłu organizacji
  konferencji instruktorsko-trenerskiej w Jaworznie 26 – 27
  września przez Grzegorza Tuckiego. Jako trenerzy zostali zaproponowani:
  G. Gajaszek, A. Beno oraz dr K. Sas – Nowosielski i A. Magiera.
 5. Oferta dla potencjalnych sponsorów PZA/kadry szkoleniowej.

  M. Jodłowski krótko zreferował problematykę pozyskiwania
  sponsorów przez Komisję Szkolenia. Ustalono,
  że prezentacja przygotowana przez KS zostanie przesłana do
  członków Zarządu. Ponadto uznano, iż kwestia pozyskiwania sponsorów
  jest w gestii każdej Komisji.
 6. Taternik – problematyka związana z przygotowaniem wydania,
  współpraca z recenzentami, autorami, reklamodawcami.


  Renata Wcisło zreferowała bieżące problemy związane z pracą nad
  przygotowaniem numeru Taternika. M.in. korektorzy/recenzenci są
  przesyceni ilością materiałów przekazywanych do opracowania.
  Nieustająco jest szalenie trudne pozyskiwanie reklamodawców.
  Z uwagi na złożoność problemu powrócono do pierwotnej koncepcji,
  iż temu tematowi (tj. Taternikowi) należy poświęcić odrębne spotkanie.
  Jego termin zostanie zaproponowany przez Renatę Wcisło. Uczestnictwo
  zadeklarował m.in. Piotr Xięski i Miłosz Jodłowski.

Partnerzy
Partnerzy techniczni