wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.09.2013

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.09.2013

Opublikowano: 25-09-2013; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 21-07-2014; 12:51 przez

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd:
Iwona Bocian, Ditta Kicińska, Marek Grądzki, Bogusław Kowalski,
Tomasz Poznański, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski.


Omówiono następujące kwestie: 1. Sytuacja w Komisji Wspinaczki Sportowej.

  A. Kamiński w rozmowie z członkami Zarządu, głównie
  T. Poznańskim, a także M. Wierzbowskim oraz
  P. Xięskim przedstawił swój pogląd na temat sytuacji
  w Komisji Wspinaczki Sportowej i trudności w ustaleniu
  składu w nowej kadencji. Ostatecznie z braku widocznych
  możliwości dojścia do porozumienia zdecydowano się omówić
  ten temat szerzej w najbliższej przyszłości i w węższym
  gronie osób zainteresowanych.
 2. Sprawa BP, ciąg dalszy.

  Omówiona została sytuacja mająca miejsce na Przeglądzie Filmów
  Górskich w Lądku Zdroju. Podjęto uchwałę o przyjęciu
  raportu z jednoczesną prośbą do zespołu ds. zbadania przyczyn wypadku na Broad Peak, aby nie rozwiązywał się i pozostał do dyspozycji Zarządu PZA.
 3. Skład Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej.

  P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia składu
  Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej:
  Krzysztof Skoczylas (przewodniczący),
  Maciej Ciesielski, Piotr Górka, Adam Pieprzycki,
  Marek Pokszan, Dariusz Porada.


  Wyniki głosowania:
  za – 7 osób,
  przeciw – brak,
  wstrzymujących się – brak.
  Wniosek został przyjęty.
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

Partnerzy
Partnerzy techniczni