wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.03.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.03.2015

Opublikowano: 10-03-2015; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 31-03-2015; 18:54 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Tomasz Poznański, Bogusław Kowalski, Ditta Kicińska.

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Reklama w przewodniku „Jura Północna” – 1. wydanie.

  Zdecydowano, iż zamieszczona zostanie reklama PZA w przewodniku „Jura Północna”.
 2. Głosowanie w sprawie przyjęcia „Testu zgodności z zasadami dobrego zarządzania”.

  M. Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia „Testu zgodności z zasadami dobrego zarządzania”.


  Wyniki głosowania:

  Za – 6

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

 3. Współpraca z Muzeum Sportu i Turystyki w ramach festiwalu „40 lat w Gasherbrumach”.

  W opinii M. Wierzbowskiego wsparcie festiwalu organizowanego przez Muzeum Sportu i Turystyki „40 lat w Gasherbrumach” należy powiązać z warunkiem zaprezentowania wystawy B. Jankowskiego (co było wstępnie uzgodnione przez R. Wcisło już w ubiegłym roku).
 4. Oferta PZA do MSiT.

  M. Wierzbowski poinformował, iż została przedłożona przez PZA oferta do MSiT na kwotę 1 mln 200 tys. zł. Na tę chwilę brak informacji czy w tym kształcie oferta została przyjęta.
 5. Akademickie Mistrzostwa Europy.

  P. Xięski krótko zrelacjonował spotkanie, które odbyło się w dniu 9 marca br. z krajowym AZS-em w sprawie Akademickich Mistrzostw Europy. Wyjaśnił, iż wycena wypożyczenia ściany PZA nie jest przeszacowana i oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby AZS znalazł innego oferenta. Operacja rozłożenia i złożenia ściany, w tym transport tak dużej ściany, jest ogromnym i kosztowym przedsięwzięciem.
  P. Xięski zasugerował AZS, aby rozważyli wykorzystanie ściany T. Kuglera. Spotkanie zostało zakończone deklaracją, że AZS –owi zostanie przedłożona specyfikacja techniczna ściany (T. Kuglera z Sopotu oraz ściany GATO). Ponadto P. Xięski zwrócił organizatorom uwagę, że termin sierpniowy w kategorii organizacji tego typu imprezy jest niestety mało atrakcyjny (czas wakacyjny).

 6. KWS.

  T. Poznański krótko zrelacjonował sytuację po zmianie składu komisji.
 7. KNW.

  Zdecydowano o podjęciu kroków w celu spowodowania zmiany decyzji członków KNW w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji.
 8. Spotkanie PZA z Fundacją Kukuczki.

  11 marca br. odbywa się spotkanie przedstawicieli PZA (M. Wierzbowski, P. Xięski) z zarządem Fundacji Kukuczki.
 9. Udział PZA podczas Festiwalu Kolosy 2015.

  Na Kolosach 2015 obecny będzie wyłącznie Bogusław Kowalski. Nie jest wykluczone, że obecny będzie również Marek Wierzbowski (jako prelegent).

Partnerzy
Partnerzy techniczni