wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.03.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.03.2016

Opublikowano: 28-04-2016; 17:50 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 28-04-2016; 18:22 przez Jolanta Głowacka

 

Zarząd:

Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Miłosz Jodłowski, Wojciech Grzesiok, Piotr Kubicki, Michał Waś, Iwona Bocian

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Kolosy.

Krótko skomentowano temat festiwalu „Kolosy 2016”.

2. Sieć Obywatelska „Wspinka”.

Temat jest na bieżąco monitorowany. Krótko przedyskutowano działania Wspinki wobec Fundacji Kukuczki. Omówiono problemy wynikające z ciągłego blokowania prac biura prze kolejne wnioski.

3. XXIII PFA 2016 – dofinansowanie PZA.

Ustalono, iż należy zweryfikować kwoty udzielonego wsparcia dla wcześniejszych edycji tego Festiwalu i przeprowadzić głosowanie w sprawie ew. udzielenia dotacji (z podaniem kwoty) na grupie Zarządu.

4. Akademickie Mistrzostwa Polski 2016 – Patronat PZA.

Zebrani zgodnie stwierdzili, iż Akademickie Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Sportowej powinny być objęte patronatem honorowym PZA. Następnie P. Xięski zarządził głosowanie w tej kwestii.

Wynik głosowania:
Za – 7 głosów
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

5. WZD 2016 – stan przygotowań.

Krótko przedyskutowano stan przygotowań do WZD 2016r.

6.Taternik – materiały do najbliższego wydania.

P. Xięski stwierdził, iż bezwzględnie należy doprowadzić do sytuacji, że dyskusja dot. materiałów przewidzianych do najbliższego wydania numeru „Taternika” oraz inne kwestie związane z wydawnictwem powinny być prowadzone na grupie dyskusyjnej, a nie poprzez pocztę elektroniczną.
Następnie M. Jodłowski odniósł się do propozycji tematów zaproponowanych przez redakcję Taternika. Zostały one skomentowane również przez B.Kowalskiego.

7. Zobowiązania PZA wobec MSiT – dyscyplina beneficjentów.

Zebrani zgodnie stwierdzili, iż należy nieustannie uświadamiać beneficjentów dotacji, że wymagania MSiT ulegają systematycznej zmianie i dla zachowania nieprzerwanego otrzymywania dofinansowań, konieczne jest terminowe wywiązywani się z obowiązków z tym związanych.
W związku z czym należy ponownie wysłać do beneficjentów pismo przypominające o konieczności terminowego dopełnienia wszystkich formalności wymaganych przez Ministerstwo. P. Xięski zasugerował, iż należy rozważyć możliwość wdrożenia takiego rozwiązania, iż część dotacji jest udzielania przed imprezą, a część po jej rozliczeniu. M. Waś stwierdził, iż wymaga to konsultacji z Panią M. Szafranek, czy takie rozwiązanie może być wdrożone.

Partnerzy
Partnerzy techniczni