wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.10.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.10.2016

Opublikowano: 8-12-2016; 12:11 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Monika Strojny, Arkadiusz Brzoza, Arkadiusz Kamiński, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, od godz. 20:30 Iwona Bocian, od godz. 20:40 Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu:

Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Komisje PZA.

Komisje są jeszcze w fazie opracowania planów działania. Część komisji przestawiła już plany krótko- i długofalowych działań.


2. Funkcjonowanie biura PZA – dyskusja.

Temat wymaga szerszego omówienia, najlepiej na osobnym zebraniu. Należy odłożyć dyskusję do chwili, kiedy poznamy finansowe plany ministerstwa w stosunku do dyscyplin olimpijskich.


3. Pytania B. Kowalskiego w sprawie Łukasza Depty i aktualizacji kodeksu etyki instruktorów.

Ustalono, że M. Wierzbowski skontaktuje się z kol. Kowalskim w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

Zarządzono głosowanie w sprawie nadania Łukaszowi Depcie stopnia Instruktora Alpinizmu.
Za 9 g
łosów
przeciw 0
wstrzyma
ło się 0.


4. Ubezpieczenie PZU/PZA.

W czasie wakacji doszło do likwidacji 3 poważnych szkód, w tym jedna w Gruzji z użyciem śmigłowca. Wszystkie likwidacje zakończyły się pozytywnie. Dodatkową korzyścią była możliwość załatwienia wszystkich formalności w języku polskim.


5. Rozliczenie Szałasisk po sezonie.

Julian Kubowicz – prowadzący Szałasiska – świetnie sobie radzi z prowadzeniem taboru, lecz nie całkiem dobrze z prowadzeniem rachunkowości. Trzeba poszukać rozwiązania, jak można Mu pomóc w tym zakresie.


6. Rozliczenia z Taternikiem.

Księgowa przekazała informację, że nie ma podstawy prawnej do przekazania Taternikowi pieniędzy z dodatkowej składki. Należy sporządzić aneks do umowy.

7. Rozliczenia komisji z dofinansowań.

Większość rozliczeń finansowych poszczególnych komisji odbywa się sprawnie i w odpowiednim terminie. Trzeba zwrócić uwagę na nieliczne zaległości w tym zakresie.

Partnerzy
Partnerzy techniczni