wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.02.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.02.2018

Opublikowano: 16-04-2018; 16:55 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 18-04-2018; 1:42 przez Iwona Bocian

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Arkadiusz Brzoza, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Piotr Kubicki (od 20:18), Jerzy Rostafiński (od 20:45), Janusz Ryszewski (od 21:59)

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Zaproszony: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

  1. Bezpieczny Kazbek – udzielenie patronatu PZA.

M.Wierzbowski wyjaśnił, iż zespół osób odpowiedzialny za ten projekt „Bezpieczny Kazbek” zwrócił się do PZA o objęcie niniejszej inicjatywy patronatem.

Następnie A. Brzoza podał więcej szczegółów związanych z tym projektem. W 2017 inicjatorzy akcji zorganizowali bazę medyczną (która funkcjonuje 3 miesiące w roku). Punkt obsługiwany jest przez 35 osoby. Ze wsparcia punktu i całego przedsięwzięcia korzystają głównie Polacy odwiedzający ten rejon.

W trakcie dyskusji członkowie Zarządu PZA wyrazili uznanie i poparcie dla tej inicjatywy. Z pozyskanych informacji wynika, że największym problemem dla organizatorów są niewystarczające źródła finansowania tej inicjatywy. Zarząd stwierdził, że PZA nie jest w stanie wesprzeć materialnie tej akcji, gdyż sam nieustannie poszukuje źródeł finansowania swojej działalności. Postanowiono zwrócić się do Fundacji Kukuczki z prośbą o uruchomienie programu wsparcia dla projektu „Bezpieczny Kazbek”. PZA również jest w stanie udzielić wsparcia medialnego w propagowaniu tej inicjatywy.

P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie objęcia patronatem PZA inicjatywy „Bezpieczny Kazbek”.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Zebranie opuścił P.Kubicki, Dołączył J. Rostafiński.

  1. Wspinaczka sportowa – regulaminy Kadry Narodowej – głosowanie.

P.Xięski na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminów dotyczących powoływania Kadry Narodowej i Reprezentacji Polski:

– Regulamin powoływania KN olimpijskiej
– Regulamin powoływania KN młodzieżowej
– Regulamin powoływania KN nieolimpijskiej
– Regulamin powoływania Reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej


Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Wspinaczka sportowa – skład KN OL, Mł, NOL – głosowanie .

P.Xięski na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia składu Kadry Narodowej: wg. podziału na grupy:
– KN olimpijska

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

P.Xięski na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia składu Kadry Narodowej: wg. podziału na grupy:
– KN młodzieżowa

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

P.Xięski na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia składu Kadry Narodowej: wg. podziału na grupy:
– KN nieolimpijska

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Wspinaczka sportowa – trójbój (Program OL, limity zawodników na MŚ, MŚJ, MEJ, PŚ, PEJ oraz „nakazywanie” startów zawodnikom KN).

Krótko przedyskutowano zagadnienia Komisji Wspinaczki Sportowej dot. trójboju, Programu Olimpijskiego, w szczególności zmian jakie mogą mieć miejsce w sezonie 2018 biorąc pod uwagę nową perspektywę „Olimpijską”, jak również przepisy IFSC określające limity uczestników zawodach międzynarodowych PEJ, MEJ, MŚJ, MŚ. A. Kamiński przedstawił również zagrożenia, działania i wyzwania, jakie stoją przed PZA w związku z przygotowaniami do IO, w szczególności dotyczące konieczności udziału w kilku konkurencjach. Poinformował, że więcej informacji uzyskamy po zebraniu plenarnym IFSC w Innsbrucku, które odbędzie się w drugiej połowie marca.

  1. Nadanie stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego:.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego, P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie nadania stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego dla Kol.:

– Bartłomiej Gąsienica-Józkowy

– Andrzej Bargiel

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Betlejemka – skarga na przebieg kursu z zakresu turystyki zimowej

Jeden z uczestników kursu zimowej turystyki wysokogórskiej organizowanego przez COS Betlejemka złożył skargę dot. przebiegu szkolenia zarówno w zakresie merytorycznym (brak wykładów itd.), jak również w zakresie niewystarczającego zaangażowania prowadzącego instruktora w trakcie części praktycznej kursu.

Ustalono, że skarga zostanie przesłana do Komisji Szkolenia z prośbą o kontakt z instruktorem który prowadził szkolenie i rozpoznanie zasadności reklamacji. Jeśli zastrzeżenia szkolonego znajdą potwierdzenie w faktach, uczestnikom szkolenia zostanie zaproponowana stosowna rekompensata.

  1. Muzeum w Pokharze.

Adam Burakowski Ambasador RP w Nowym Delhi zaproponował umieszczenie nowoczesnej polskiej ekspozycji w International Mountain Musem (IMM) w Pokharze. W jego ocenie spowoduje, że będzie to najchętniej odwiedzana część muzeum. Ambasador odbył spotkanie z Santa Nur Lama- przewodniczącym Nepal Moutaineereing Associacion (NMA) przy udziale innych członków władz NMA oraz z Burmistrzem Pokhary Man Bahadur. Z otrzymanych informacji wynika zainteresowanie strony nepalskiej pozyskaniem polskich eksponatów do IMM. Obecna ekspozycja nie jest atrakcyjna dla zwiedzających. Prócz bogatej ekspozycji atrakcją Muzeum jest możliwość podziwiania z niego panoramy 3 ośmiotysięczników.

Uzgodniono, że sprawa odnowienia polskiej ekspozycji w IMM jest ważna dla PZA. Zarząd postanowił rozpocząć poszukiwania właściwej osoby dla prowadzenia tego tematu.

K2 – przebieg wyprawy..

Zarząd omówił przebieg wyprawy oraz zapoznał się z informacjami dotyczącymi stanu zdrowia uczestników.

Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.02.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 06.02.2018

Opublikowano: 16-04-2018; 16:30 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Janusz Ryszewski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Zaproszony: Arkadiusz Kamiński, Maciej Chmielewski

Omówiono następujące sprawy:

1. Kalendarium Taternik 1/2018

Krótko przedyskutowano kalendarium T1/2018.

2. ESR a przetwarzanie danych osobowych

Nas terenie TPN całość przyrody podlega ochronie. Park zobowiązany jest do kontroli wejść na teren parku i rejony chronione. Z drugiej strony jest obowiązek ochrony danych osobowych. Organ administracji może przetwarzać dane, ale musi mieć upoważnienie ustawowe do takiego przetwarzania. Anonimowość wpisu pozwala jednak na prowadzenie systemu rejestracji (cele statystyczne).

Następnie zadano pytanie, czy z punktu widzenia ochrony danych ESR może być administrowany przez kogokolwiek czy tylko TPN? M.Chmielecki wyjaśnił, że nie ma znaczenia kto jest administratorem danych, o ile tylko jest podstawa prawna do takiego przetwarzania danych.

P.Xięski zapytał, czy jeśli po przejściu drogi wspinaczkowej wpis z ESR zostanie usunięty czy jest to już przetwarzanie danych? M.Chmielecki wyjaśnił, iż nie ma znaczenia okres przetwarzania danych. Nawet jeśli dane będą przetwarzane przez 5 min to wymaga to zgody.

3. Wniosek A.Dutkiewicza w sprawie przywrócenia uprawnień„ instruktora PZA.

J.Ryszewski zapytał zebranych o decyzję w zakresie przywrócenia uprawnień dla A.Dudkiewicza. Po krótkiej wymianie zdaniem ustalono, że głosowanie będzie tajne.

4. Wniosek M.Kubery o przywrócenie uprawnienia„ trenera PZA.

M.Kubera został zawieszony za przekroczenie uprawnień. J.Ryszewski wyjaśnił, że zawieszony nie miał świadomości o tym, że został podjęta decyzja o jego zawieszeniu. Głosowanie w sprawie przywrócenia nie zostało przeprowadzone.

5. Integrowanie Przez Wspinanie 2018 – patronat PZA.

Patronat PZA dla imprezy Integrowanie Przez Wspinanie 2018 został udzielony. Organizatorzy zwrócili się również o wynajęcie ściany PZA i czy PZA byłoby gotowe na pokrycie części kosztów. A.Kamiński stwierdził, iż na tą chwilę, gdy nie jest znany cały budżet KWS, nie widzi takiej możliwości, bo przewóz i złożenie i rozłożenie wiąże się z relatywnie wysokim kosztem i nie jest operacją łatwą i szybką pod względem technicznym.

6. Prośba L. Wilczyńskiego – szefa PSPW

Ludwik Wilczyński jako szef PSPW prosił PZA o uwzględnienie przewodników IVBV w polskim ustawodawstwie, tzn.:

  1. wpisanie do ustawy o usługach turystycznych (karta przewodnika)

  2. poparcie dla zniesienie deregulacji instruktorskich (przywrócić poprzedniego brzmienia, tj. przywrócenie uprawnień dot. szkolenia).

Zebrani byli zgodnie, iż dopóki rynek szkoleń będzie zderegulowany to żadna grupa zawodowa nie powinna mieć preferencji w tej kwestii (dot. pkt b).

Dyskusja w sprawie deregulacji będzie kontynuowana na grupie Zarządu.

Partnerzy
Partnerzy techniczni