wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.07.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.07.2017

Opublikowano: 16-08-2017; 14:45 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 16-08-2017; 14:47 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

 Zarząd:

Piotr Xięski, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Arkadiusz Brzoza, Piotr Kubicki, Iwona Bocian (od 20:30), Jerzy Rostafiński (od 20:40)

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor Biura: Marzena Szydłowska

 Omówiono następujące sprawy:

 1.  Stypendium dla Marcina Dzieńskiego. 

W związku z zajęciem 1-go miejsca podczas tegorocznych Mistrzostw Europy przez Marcina Dzieńskiego zastały spełnione kryteria formalne, umożliwiające wystąpienie Zarządu PZA o przyznanie stypendium MSiT.

Zarządzono głosowanie w tej sprawie. 

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 2. Relacja z walnego zebrania ISMF w Andorze.

Monika Strojny zrelacjonowała walne zebranie ISMF w Andorze. Poinformowała, że następne odbędzie się w Zakopanem, 16-17.06.2018. Powstał międzynarodowy projekt obozów młodzieżowych – pilotowany przez Turcję. W 2020r. narciarstwo wysokogórskie będzie jedną z dyscyplin medalowych podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie.

 3.   Udzielenie patronatu PZA dla Miłki Raulin.

Piotr Kubicki zaproponował objęcie patronatem wyprawy Miłki Raulin na Mount Everest.

Zarząd PZA stoi na stanowisku, że Związek powinien koncentrować się na działalności sportowej, której celem w górach średnich i wysokich jest prowadzenie trudnych sportowo dróg wspinaczkowych oraz działalność eksploratorska w nowych rejonach górskich.

Projekt Korona Ziemi wpisuje się raczej w obszar aktywności związanej z zaawansowaną turystyką wysokogórską. Udzielenie patronatu PZA dla jednej osoby skutkować powinno przyjęciem zasady, że wszystkie osoby realizujące „Koronę Ziemi” mają prawo ubiegać się o patronat PZA, co może spowodować umniejszenie rangi tego wsparcia. Zarząd PZA ma nadzieję, że nasza argumentacja zostanie przyjęta ze zrozumieniem przez wszystkich którym z powyżej wymienionej przyczyny patronat nie został przyznany.

PZA życzy powodzenia w realizacji planów Miłce Raulin i wszystkim osobom realizującym ambitne projekty wysokogórskie a po zdobyciu Korony Ziemi zachęca do rozwoju w kierunku działalności sportowej.

4.  Wypadek Tomasza Brzeskiego.

Monika Strojny krótko przedstawiła aktualny stan zdrowia Tomasza Brzeskiego. Poinformowała o wymianie korespondencji z jego prawnikami.

 5.  Narodowy Dzień Sportu.

PZA otrzymało propozycję wzięcia udziału w narodowym dniu sportu, który odbędzie się na błoniach stadionu narodowego w sobotę 07.10.2017. W naszej opinii tego typu imprezy są ważne ze względu na promocję sportu i wspinaczki. 

 6.  TWG – stan przygotowań. 

Arkadiusz Kamiński zdał relację ze stanu przygotowań do The World Games we Wrocławiu. Oznajmił, że wszystko idzie zgodnie z planem – ścianki wspinaczkowe są rozstawione i przygotowane do zawodów. Jedynym nieprzewidywalnym czynnikiem jest pogoda. Na wypadek złej pogody przygotowany jest plan awaryjny.

 7. Uruchomienie obiektów bazy tatrzańskiej. Piotr Xięski poinformował, że obiekty bazy tatrzańskiej zostały uruchomione i działają na zasadach podobnych jak w poprzednich sezonach.

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni