wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.09.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.09.2018

Opublikowano: 27-11-2018; 9:23 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Monika Strojny, Janusz Ryszewski, Michał Lekisńki, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian, Arkadiusz Brzoza

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Gość: Andrzej Kajdan, Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

  1. Podsumowanie lata 2018 na taborze.

P. Xięski krótko podsumował sezon 2018 na taborach. Wyjaśnił, że problematyczne kwestie dotyczą m.in. poruszania się w nocy w drodze do i z taboru. Wzbudza to zainteresowanie strażników TPN. Ponadto jest trudna sytuacja dot. osoby prowadzącego tabor, który ma kłopoty z prawidłowym prowadzeniem rozliczeń finansowych.

Kolejną sprawą do przedyskutowania jest system rezerwacji funkcjonujący w COS Betlejemka. Instruktorzy dokonują rezerwacji miejsc noclegowych, ale w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych opuszczają obiekt bez żadnych konsekwencji finansowych. Zasadna byłaby rezerwacja na zasadzie poniesienia np. 50% kosztu rezerwacji w przypadku jej anulowania. Dawałoby to możliwość odsprzedaży miejsca noclegowego w razie zainteresowania innych osób, czy to obecnych bezpośrednio w obiekcie lub kontaktujących się telefonicznie o dostępność miejsc.

  1. Lądek – sprawy organizacyjne i finansowe

M. Leksiński krótko podsumował sprawy organizacyjne i finansowe związane z udziałem PZA w niniejszym Festiwalu.

  1. Strona internetowa Rankingu Wspinaczki Skalnej – zawieszenie strony.

J. Głowacka poinformowała zebranych, iż strona internetowa z Rankingiem Wspinaczki Skalnej została zablokowana. Powoduje to wiele pytań ze strony tych, którzy rejestrują na niej swoje przejścia. W związku z tym pytanie jaka jest decyzja co do dalszego funkcjonowania tej strony. M.Wierzbowski wyjaśnił, iż z uwagi na zmiany wymuszone RODO itd. niezbędne było czasowe zawieszenie strony (brak profilu szyfrowanego itd.). Po wprowadzeniu stosowanych zmian strona internetowa Rankingu zostanie niebawem ponownie uruchomiona.

  1. Wniosek o odznaczenie Dobrosławy Miodowicz – Wolf – stan prac.

M. Leksińki wyjaśnił zebranym, iż wniosek o odznaczenie Dobrosławy Miodowicz-Wolf został złożony w MSiT. Dokumenty są kompletowane i są obecnie procedowane przez Ministerstwo.

  1. Czarne przewodnictwo” – możliwe wprowadzenie regulacji, wola ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do rozmów ze środowiskiem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest zainteresowanie współpracą ze środowiskiem wspinaczkowym w celu ograniczenia nielegalnego przewodnictwa.

Zdaniem P. Xięskiego to instruktorzy prowadzący legalnie działalność powinni czuwać nad napiętnowaniem czarnego przewodnictwa. I to jest najlepszy sposób na uregulowanie tej kwestii. Dopóki sami instruktorzy nie będą piętnować tego typu działalności to żadne regulacje nie będą w stanie zlikwidować tego procederu.

Przy czym jeśli Ministerstwo w kwestii regulacji chce prowadzić dialog to na pewno należy w nim uczestniczyć, najlepiej delegując do rozmów reprezentantów Komisji Szkolenia.

  1. Wniosek o nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej – Przemysław Klentak.

J. Ryszewski krótko przedstawił osobę kandydata, tj. Przemysława Klentaka. Kierownik kursu uznał, że kursant spełnia kwalifikacje na Instruktora Wspinaczki Skalnej.

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. KWS – organizacja zawodów PP i MP w prowadzeniu – problem z organizatorami.

A. Kamiński przestawił problem związany z organizacją zawodów, tj. brak obiektu, wycofanie się sponsorów itd. P. Xięski zasugerował, że może warto dążyć docelowo w kierunku np. 10 imprez plenerowych (a nie koncentrować się wyłącznie na obiektach zamkniętych) i pozyskanie dla tego typu cyklu kluczowych sponsorów w postaci red-bulla czy coca-coli itp.

A. Kamiński przyznał, że to dobra propozycja, bo oczekiwania właścicieli obiektów komercyjnych są często nie do spełnienia. M. Leksiński zaoferował pomoc w przygotowaniu oferty sponsorskiej do władz miast, gdzie tego typu imprezy warto byłoby zorganizować (Kraków, Wrocław, Warszawa itd.). Klucz byłby taki, że miasto zapewniałoby miejsce, a pozyskani sponsorzy sfinansowaliby koszty organizacyjne.

Na zakończenie A. Kamiński stwierdził, że nie ma sensu na siłę robić zawodów, KWS stara się szukać rozwiązań i namawia potencjalnych organizatorów do współpracy, jednak nie zawsze udaje się sprostać ich oczekiwaniom.

  1. T. Brzeski – status sprawy.

Omówiono trwające postępowania sądowe.

Partnerzy
Partnerzy techniczni