wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.09.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.09.2017

Opublikowano: 4-10-2017; 19:41 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 11-11-2017; 12:39 przez Iwona Bocian

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Arkadiusz Brzoza, Janusz Ryszewski

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. Podsumowanie TWG.

P.Xięski w imieniu Zarządu podziękował T.Kamińskiemu za pracę włożoną w przygotowanie i koordynację TWG.

 1. Paradowski – status sprawy.

M.Wierzbowski poinformował, że odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne została udzielona.

 1. Spotkanie z prezesami klubów.

Dyskutowano na terminem 11 listopada 2017r. planowanym na organizację sejmiku prezesów klubów PZA. Ustalono, że zostanie przesłane pismo do klubów z prośbą o deklarację udziału w imprezie. Zarząd uzależnia dalsze prace nad organizacją sejmiku jeśli zapowiadana frekwencja klubów będzie zapewniać quorum zrzeszonych w PZA klubów.

M.Wierzbowski zwrócił uwagę, że decyzję o organizacji sejmiku należy podjąć niezwłocznie z uwagi na konieczność potwierdzenie wyżywanie i noclegów w Podlesicach.

M.Jodłowski zaproponował, że jeszcze w tym tygodniu należy przesłać zapytanie do klubów z ramowym zestawieniem kluczowych tematów z prośbą o potwierdzenie udziału. W oparciu o to podjąć dalsze decyzje o organizacji sejmiku.

A.Brzoza poprosił, żeby w projekcie tematów na sejmik prezesów zostały ujęte tematy KTJ. P.Pustelnik potwierdził, że nie ma żadnego ograniczenia w tematyce i KTJ powinien w tej kwestii przedstawić swoją propozycję.

 1. Strona „Instruktor PZA”.

P.Xięski poinformował, że domena instruktor.pza.pl została przeniesiona (cesją) na rzecz PZA. Ustalono z jej dotychczasowym adminem (Michał Bilko), że strona jest „otwarta”, tzn. jest dedykowana dla wszystkich instruktorów PZA. Michał zadeklarował swoją gotowość do koordynowania zasobami strony przy czym za treść merytoryczną ma odpowiadać PZA, w tym poszczególne Komisje. M.Bilko będzie czuwał nad rozwojem strony, żeby w okolicach grudnia br. stała się sprawnym narzędziem promującym markę instruktora PZA.

 1. Kalendarz ścienny PZA na 2018.

Ustalone zostało, że P.Kubicki porozmawia z Jerzym Natkańskim z Fundacji Kukuczki w sprawie warunków zamieszczenia logo PZA w zamian za partycypowanie PZA w kosztach związanych z wydaniem kalendarza ściennego o tematyce wysokogórskiej na 2018 r.

W zależności od wyniku tych rozmów podjęte zostaną ew. dalsze kroki w temacie druku kalendarza PZA na 2018.

 1. Wyprawa K2-przepływ informacji.

Ustalono, że organizatorzy wyprawy K2 powinni przekazywać informacje bezpośrednio do PZA. Związek będzie odpowiedzialny za dalszą dystrybucję informacji niezależnie od wyników wyprawy. Uporządkuje to przepływ informacji i wykluczy ew. „szum” komunikacyjny.

 1. Kontrola merytoryczna wyjazdów.

M.Jodłowski na grupie Zarządu PZA przestawił propozycję regulaminu regulującego zasady kontroli imprez, w których biorą udział członkowie zarządu i komisji PZA, pobierając wynagrodzenie lub otrzymując zwrot kosztów udziału.

Członkowie Zarządu i Komisji swoją pracę na rzecz związku wykonują w przeważającej mierze społecznie, zdarza się jednak, że ze względu na swoje kwalifikacje/kompetencje biorą udział w różnych imprezach finansowanych czy to z budżetu PZA, czy z innych środków, pobierając za to wynagrodzenie czy zwrot kosztów (w różnym zakresie). Celem regulaminu zaproponowanego przez M.Jodłowskiego jest zwiększenie transparentności wydatków, merytoryczna kontrola oraz zapobieganie sytuacjom wymagającym reakcji ze strony Zarządu.

 1. Kurs doszkalający dla Instruktorów Wspinaczki Skalnej/unifikacja dla Ins. Wsp. Sportowej.

Temat przesunięty na kolejne zebranie.

 1. Aleksandra Kałucka zakwalifikowana do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich – potwierdzenie udziału.

Kamiński poinformował, że Aleksandra Kałucka spełniła kryteria międzynarodowe i zakwalifikowała się do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich.

 1. Głosowanie nad kryteriami do reprezentacji NW na Mistrzostwa Europy 2018.

Piotr Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie kryteriów do reprezentacji NW na Mistrzostwa Europy 2018.

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Festiwal w Lądku – wyniki rozmów z Maciejem Sokołowskim.

M.Jodłowski krótko zreferował przebieg rozmów z M.Sokołowskim i R. Wcisło. Ustalono, że z uwagi na to, że termin festiwalu przypada już za dwa tygodnie spotkanie odnośnie długofalowego zaangażowania się PZA w festiwal zostanie realizowane post factum tegorocznej imprezy.

W roku obecnym PZA ufunduje nagrody w konkursie filmowym oraz statuetki za popularyzację kultury górskiej. Łączna kwota zaangażowania będzie oscylowała na poziomie ok. 3 tys. zł.

Zaangażowanie finansowe zostało przyjęte przez aklamację.

M.Sokołowski jest zainteresowany by w przyszłości podczas festiwalu były organizowane zawody w ramach cyklu MP lub PP PZA

Uzgodniono , że docelowo będą prowadzone działania zmierzające do rozszerzenia współpracy w kolejnych latach /śladem KFG/.

 1. Nadanie Nowych stopni IWS.

Piotr Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie nadanie nowych stopni IWS kol: Jakubowi Kokowskiemu, Kacprowi Tekieli, Michałowi Górzyńskiemu, Michałowi Góreckiemu.

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni