wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.06.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.06.2019

Opublikowano: 25-07-2019; 15:37 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Monika Kurowska, Piotr Bunsch, Agnieszka Szrek-Burczyk, Marcin Kraszewski, Iwona Bocian

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1. Wniosek Jana Sokołowskiego o powołanie Konstantego Sobańskiego do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej
Arkadiusz Kamiński przekazał rekomendację Zespołu ds. Szkolenia, by poczekać z powołaniem Konstantego Sobańskiego do KN do czasu zawodów MP Juniorów, które odbędą się w drugiej połowie lipca, tj. 22-24.07.2019, z których to wyniki będą kwalifikowały do składu KN (zajęcie miejsca od 1 do 3 w zawodach MP).

Do zebrania dołączyła Iwona Bocian.

2. Opłaty startowe – zaległości
Arkadiusz Kamiński poinformował o zaległościach zawodników za opłaty startowe za uczestnictwo w zawodach międzynarodowych. Zasady ustalone przez PZA określają, że te opłaty są pokrywane przez zawodników. A. Kamiński zobowiązał się do przygotowania propozycji rozwiązania sytuacji, jak również informacji do zawodników i klubów, do których należą zawodnicy biorący udział w zawodach o konieczności uregulowania należności.

3. Protokół XXII WZD PZA
Ustalono, iż w możliwie najszybszym czasie, po zebraniu niezbędnych podpisów, protokół zostanie przygotowany do publikacji.

4. Komisje PZA – składy
Monika Strojny zaproponowała skład Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego:

Marcin Rzeszótko KW Zakopane
Krzysztof Kośny KS Kandahar
Ula Zimny KW Kraków
Michał Semow KW Kraków
Monika Strojny TKN Tatra Team

Zgodnie z wnioskiem Moniki Strojny głosowano nad zatwierdzeniem składu Komisji Narciarskiej:

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Agnieszka Szrek-Burczyk zaproponowała następujący skład Komisji Taternictwa Jaskiniowego:

Ditta Kicińska (przewodnicząca)
Robert Matuszczak (kierownik szkolenia)
Joanna Haremza
Ewelina Raczyńska
Ida Chojnacka
Ireneusz Królewicz
Agnieszka Szrek-Burczyk

Zarządzono głosowanie nad składem Komisji Taternictwa Jaskiniowego.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Do ustalenia pozostają składy Komisji:
Wspinaczki Wysokogórskiej
Wspinaczki Sportowej
Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych
Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej
Tatrzańskiej

Piotr Pustelnik zaproponował telekonferencję za 2 tygodnie w celu ustalenia składów komisji PZA, prosił o przygotowanie kandydatur do poszczególnych Komisji.

5. Sprawa Tomasza Brzeskiego
Marek Wierzbowski krótko omówił aktualny stan sprawy dot. Tomasza Brzeskiego.

6. Podsumowanie akcji Korona Polskich Skałek z Decathlonem.
Miłosz Jodłowski poinformował, że w akcji zagłosowało ponad 1400 osób, za każde zgłoszenie Decathlon deklarował przekazanie 5 zł na konto „Naszych Skał”. Odzew na apel IWŚ Nasze Skały i PZA był mniejszy niż się spodziewano, finalna zebrana kwota to około 7 000 zł.
Decathlon zdecydował się jednak wypłacić pełną kwotę 10 000 zł na poprawę bezpieczeństwa w polskich skałach.

Partnerzy
Partnerzy techniczni