wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.09.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.09.2016

Opublikowano: 18-10-2016; 13:21 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Xięski, Monika Strojny, Marek Wierzbowski, Marek Kujawiński, Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Wypadek na Kazbeku.

Poprzez FB Związku zwrócił się do nas Wojciech Jarosław Stopczański. Opisał wypadek który wydarzył się podczas drogi na Kazbek i prosił o analizę i komentarz ze strony PZA.Ustalono, że KWW KSWSiW odpiszą potwierdzając poprawność podjętych działań.

2. Komunikat dyscyplinarny.

Komisja Szkolenia musi wystąpić z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do instruktora, który pełnił swoje obowiązki będąc pod wpływem alkoholu.

3. Trening z mistrzem.

Ze względu na to, iż wspinaczka jest sportem wysokiego ryzyka, PZA nie weźmie udziału w „Treningu z mistrzem”.

4. Kalendarz PZA.

Podczas skypekonferencji dokonano wyboru brakujących zdjęć do kalendarza, oraz ustalono nakład 700 szt. z możliwością zwiększenia,jeśli będzie większy popyt.

5. Nadanie tytułów TW i IS PZA.

Ze względu na brak quorum głosowanie nad nadaniem tytułów TW i IS PZA zostanie przeprowadzone na grupie dyskusyjnej Zarządu.

6. PHZ.

Z powodu braków budżetowych i niemożliwości terminowego dopełnienia formalności zimowa wyprawa na K2została przesunięta na kolejny rok.

7. Nieprawdziwe informacje na FB.

W internecie na portalach wspinaczkowych pojawiły się nieprawdziwe informacje o cofnięciu przez MSiT dofinansowań dla PZA. Niestety „Taternik” również powielił je, bez sprawdzenia. Uzgodniono z T. Mazurem, że napisze on komunikat – sprostowanie w tej sprawie.

8. Ubezpieczenie PZU/PZA.

M. Wierzbowski zdał relację ze współpracy PZA z PZU w zakresie ubezpieczeń. Kolejne likwidacje szkód przebiegły bez zakłóceń.

Partnerzy
Partnerzy techniczni