wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 28.06.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 28.06.2016

Opublikowano: 19-07-2016; 9:05 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Xięski, Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Jerzy Rostafiński, Miłosz Jodłowski

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1.”Krótki przewodnik po dietetycznych strategiach …”– decyzja o ew. dodruku zeszytu.

Z uwagi na wyczerpujący się nakład podjęta zostanie rozmowa z autorem o ew. aktualizacji zeszytu i jego dodruku.

2. Propozycja złożona przez Kol. Z. Skierskiego, dołączenia 2 osób z KW Warszawa do składów komisji PZA.

KW Warszawa zaproponowało następujące osoby do pracy w Komisjach PZA:

  1. Komisja Tatrzańska – Dominik Cysewski

  2. Komisja Ochrony Środowiska i Udostępniania – Dorota Nejman

Kandydatury zostaną rozważone.

3. Kadra Narodowa – sprawy formalne (wymagane dokumenty, przynależność klubowa).

Nie została podjęta szeroka dyskusja z uwagi na nieobecność A. Kamińskiego. Regulacje MSiT są takie, iż w kadrze narodowej może być osoba, która nie jest członkiem klubu zrzeszonego w PZA. Przy czym taka osoba nie może otrzymywać dofinansowania.

4. Baza tatrzańska 2016 – krótka relacja.

P.Xięski poinformował zebranych, że tabory PZA zostały uruchomione. Funkcjonowanie Polany Rogoźniczańskiej w okresie całego sezonu letniego jest jednak zagrożone z uwagi na remont planowany przez TPN w okolicach sierpnia.

5. The World Games.

PZA podtrzymuje zainteresowanie udziałem w tej imprezie.

6. Powołanie Komisji Kanioningu PZA.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Kanioningu PZA w składzie:

  1. Przewodniczący – Jacek Broński

  2. Aleksander Dobrzański

  3. Zbigniew Tabaczyński

  4. Piotr Pawłowski

  5. Małgorzata Multan

  6. Grzegorz Danek

Wyniki głosowania:

Za – 6
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Następnie J.Rostafiński poinformował o ukonstytuowania się KWW i podziale funkcji:

Przewodniczący   –  Janusz Majer
Sekretarz             –   Jerzy Rostafiński
Członkowie         –    Leszek Cichy, Piotr Pustelnik, Piotr Xięski

O 21:49 dołączył M. Jodłowski.

7. Powołanie Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego PZA.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego w składzie:
Magdalena Zbrzeska

Agnieszka Solik
Monika Strojny

Wynik glosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy
Partnerzy techniczni